Verbetering oncologische diagnostiek door kwaliteitsregistraties
1 juli 2024

Verbetering oncologische diagnostiek door kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties zijn al jaren essentieel voor medisch specialisten zoals chirurgen, radiotherapeuten en oncologen. Echter, voor radiologen ontbreekt dergelijke informatie vaak, ondanks het belang van beeldvormende diagnostiek bij kankerpatiënten. Door bestaande registraties met radiologische parameters uit te breiden, kan waardevolle kwaliteitsinformatie worden verkregen, wat cruciaal is voor continue verbetering.

DCRA-i (Imaging)
Binnen de kaders van de DICA registratie darmkanker (DCRA) is een blauwdruk ontwikkeld voor de integratie van radiologische parameters. Dit adviesrapport, opgesteld door SKMS (2024), schetst de benodigde vervolgstappen, infrastructuur en governance structuur om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Doelstelling
Het project heeft als doel een blauwdruk te creëren voor de integratie van radiologische parameters binnen de DCRA. Dit zal resulteren in een advies over benodigde vervolgstappen, infrastructuur en governance structuur.

Uitgangspunten
DICA voert kwaliteitsregistraties uit in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen, gericht op leren en verbeteren. Dit rapport, gericht aan de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), dient als vertrekpunt voor verdere discussie en implementatie. SKMS subsidieert het project, dat aansluit bij initiatieven zoals Uitkomstgerichte Zorg en Registratie aan de Bron. Het advies houdt rekening met harmonisatieprojecten en toetsingscriteria van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) om een breed draagvlak en structurele financiering te waarborgen.

Meer weten? Neem contact op met Eline Heidenrijk, programma manager dure geneesmiddelen, radiotherapie, imaging en moleculaire diagnostiek via e.heidenrijk@dica.nl. Of met Doenja Lambregts, radioloog in het Antoni van Leeuwenhoek via d.lambregts@nki.nl.