Hoge PROMs-respons door slim aansluiten op zorgproces
13 oktober 2023

Hoge PROMs-respons door slim aansluiten op zorgproces

Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) helpen je om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door de uitkomsten te gebruiken bij het samen beslissen over de best passende zorg. We horen regelmatig van zorginstellingen dat de respons op de vragenlijsten wat achterblijft. In het Catharina Ziekenhuis vullen álle obesitaspatiënten trouw de vragenlijsten in. Wij vroegen hen naar hun aanpak.

Starten met uitleg
Magaly van Himbeeck is betrokken bij het verzamelen van PROMs en het gebruik van de uitkomsten. “In het Catharina ziekenhuis starten we met het verzamelen van PROMs op het moment dat de patiënt een verwijzing krijgt voor een bariatrische behandeling”, vertelt ze. “De secretaresse belt de patiënt en legt eerst uit hoe en waarom we PROMs verzamelen. Daarna ontvangt de patiënt een e-mail met instructies om zijn of haar account op ons platform MijnCatharina te activeren. 

Vragenlijsten invullen voor eerste afspraak
De screeningafspraak is de eerste afspraak met de patiënt over de bariatrische behandeling. “De patiënt vult al voor deze afspraak de eerste vragenlijsten in”, zegt Magaly. “De ingevulde vragenlijsten komen terecht in de werklijst in het EPD. Onze secretaresse ziet dit en plant vervolgens de screeningsafspraak in. De vragenlijsten zijn dus een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de screeningsafspraak. De resultaten uit de vragenlijst gebruiken we tijdens de afspraak. Deze aanpak volgen we ook bij iedere jaarcontrole. De patiënt kan dan zelf aanvullende vragen bedenken op basis van de vragenlijsten en deze meenemen naar de afspraak”.

Succesvol door aansluiting zorgproces
De heldere taakverdeling en het feit dat het Catharina Ziekenhuis het technisch goed heeft ingericht, maakt deze PROMs-aanpak tot een succes. Daarnaast hebben zij de juiste momenten voor het invullen en bespreken van de vragenlijsten vastgesteld. Hierdoor sluit het feilloos aan bij het zorgproces. De patiënt begrijpt waarvoor die de vragenlijsten invult en de uitkomsten hiervan helpen de zorgprofessional en de patiënt bij het voeren van een effectief gesprek en het kiezen van een passende behandeling.

Uitkomsten delen voor nog meer inzicht
Het Catharina Ziekenhuis deelt de verzamelde PROMs-gegevens ook met de kwaliteitsregistratie DICA Obesitas (DATO). Door het delen van de uitkomsten werken ze niet alleen aan het verbeteren van de zorg binnen de eigen zorginstelling, maar ook op landelijk niveau. En doordat er binnen de obesitasregistratie ook veel andere instellingen hun PROMs-gegevens delen, kunnen zij hun patiënten nog beter informeren over bijvoorbeeld de hersteltijd of de benodigde nazorg.

PROMs in het kort
PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee we gestructureerd informatie kunnen vastleggen over de kwaliteit van leven van patiënten. Door het gebruik van PROMs kunnen we de zorg verder verbeteren en beter aansluiten op de behoeften van patiënten op zowel individueel, ziekenhuis als landelijk niveau:

 • Zorgprofessionals kunnen op basis van voor de patiënt relevante uitkomsten een keuze maken in de behandeling. Ook helpen de PROMs om te signaleren welke eventuele nazorg een patiënt nodig heeft na de behandeling. 
 • PROMs helpen ziekenhuizen bij het meten en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. Door veranderingen in PROMs-uitkomsten over een bepaalde periode te volgen, kunnen ziekenhuizen zien welke type behandelingen effectief zijn en waar verbeteringen nodig zijn. 
 • Daarnaast kunnen ziekenhuizen via kwaliteitsregistraties de PROMs-uitkomsten vergelijken met andere zorginstellingen in Nederland. Zo signaleren ze met elkaar verbeterpunten en kunnen ze leren van best practices.  

PROMs onderdeel van 9 kwaliteitsregistraties.
Naast dat DICA PROMs verzamelt voor de obesitasregistratie, doen we dit inmiddels ook voor 8 andere registraties:

 • DICA Darmkanker (DCRA)
 • DICA Gynaecologische oncologie (DGOA)
 • DICA Hoofd-halsoncologie (DHNA)
 • DICA Melanoom (DMTR)
 • DICA Maag- en slokdarmkanker (DUCA)
 • DICA Borstkanker (NBCA)
 • DICA Neuromodulatie (DNMA)
 • DICA Pijn en palliatieve zorg (DPPA)

Meedoen en PROMs delen
Deelt jouw zorginstelling al data voor de hierboven genoemde kwaliteitsregistraties, maar deel je nog geen PROMs-uitkomsten? Of verzamel je nog geen PROMs, maar wil je hier wel mee starten? Neem dan contact op met de DICA Servicedesk via 088 – 570 0010).