DICA en IKNL onderzoeken mogelijkheid tot bestuurlijke fusie
13 juni 2024

DICA en IKNL onderzoeken mogelijkheid tot bestuurlijke fusie

DICA en IKNL willen de krachten bundelen. De organisaties onderzoeken de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie. Beide organisaties verwachten dat deze samenwerkingsvorm de meeste voordelen oplevert voor patiënten, zorgprofessionals en andere partijen in de zorg.

De toegankelijkheid, capaciteit en kosten van de zorg staan onder druk. Door intensiever samen te werken kunnen we de kwaliteit en efficiëntie van de zorg helpen te verbeteren. De werkzaamheden van beide organisaties zijn veelal complementair, waardoor intensievere samenwerking een logische stap is.

DICA en IKNL tekenden eerder een intentieverklaring tot samenwerking. Bente Jorritsma, voorzitter van de raad van bestuur DICA: ‘We hebben verschillende samenwerkingsscenario’s uitgebreid verkend en de bestuurlijke fusie kwam als meest logische uit.’ Thijs Merkx, voorzitter raad van bestuur IKNL: ‘Door intensievere samenwerking kunnen we beter inspelen op de informatiebehoefte en ondersteuning van partijen in en rondom de zorg. We denken dat dat het beste tot uiting komt als we bestuurlijk met elkaar verbonden zijn.’

Door intensievere samenwerking werken DICA en IKNL toe naar één loket voor data-aanvragen, en harmonisatie in datasets van kwaliteitsregistraties en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ook kunnen de organisaties de activiteiten rondom spiegelinformatie, analyses en rapportages bundelen en meer samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zetten DICA en IKNL in op een rapportagemodel over de inzet van dure geneesmiddelen. Op projectniveau wordt hierin al samengewerkt. Gedurende het onderzoek naar een bestuurlijke fusie worden deze trajecten geïntensiveerd.

Tegelijk zijn er ook nog vragen te beantwoorden. Beide organisaties kennen andere financieringsstromen en hebben ieder een eigen juridische basis. Ieder van ons werkt met een eigen governance-structuur en zijn er verschillen in bedrijfsvoering. Ook zijn er inhoudelijke verschillen: IKNL richt zich op het reduceren van de impact van kanker, van preventie tot en met de palliatieve fase. DICA houdt zich bezig met het meten, evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg, ook buiten de oncologie.

Jorritsma: ‘We gaan gedegen kijken naar deze verschillen, zodat er een goed fundament ligt wanneer we bestuurlijk fuseren.’ Merkx: ‘Daarbij kijken we niet alleen naar DICA en IKNL, maar betrekken we ook organisaties met wie we nauw samenwerken.’