Dashboard DICA Neuromodulatie staat online
11 februari 2024

Dashboard DICA Neuromodulatie staat online

Het dashboard voor de kwaliteitsregistratie DICA Neuromodulatie (DNMA) is klaar en staat live. Zorginstellingen die hun data aanleveren voor deze kwaliteitsregistratie kunnen nu zien hoe zij zelf presteren en dit vergelijken met andere zorginstellingen.

Chronische pijn
Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft chronische pijn. De behandeling neuromodulatie kan in veel gevallen de pijn aanzienlijk verminderen.  Bij deze behandeling geeft een elektrode, die dicht bij het ruggenmerg geplaatst wordt, elektrische stroompjes af en verandert zo de signalen naar de hersenen.

Alle 27 pijncentra in Nederland die deze behandeling uitvoeren, leveren hun zorgdata aan voor de kwaliteitsregistratie DICA Neuromodulatie (DNMA). Vanaf nu kunnen zij deze data ook terugzien in het DICA Codman Exploratief dashboard.

Dit dashboard toont de gezondheidsuitkomsten waarbinnen je kan filteren op patiëntkenmerken, zorgproces en -structuur. Naast informatie van de eigen zorginstelling is ook het Nederlands gemiddelde te zien.

Registratie verder uitbouwen
De kwaliteitsregistratie brengt al mooie inzichten aan het licht en zal verder uitgebouwd worden. Marc Nijeboer, registratiecoördinator voor de Neuromodulatie-registratie vertelt:

“Het komende jaar zetten we ons in om de DNMA-registratie aanzienlijk te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Zo gaan we inhoudelijk de modules clusterhoofdpijn en Baclofen uitgebreider en sterker binnen de registratie positioneren. Op deze manier krijgen we een beter en uitgebreider overzicht van de patiënt met een neuromodulatie”.

“In 2024 geven we eerst een boost aan de doorontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren”, vertelt Marc. “Dit is belangrijk, omdat kwaliteitsindicatoren inzicht bieden in de prestaties binnen Nederland. Hierdoor kunnen we best practices analyseren en identificeren, procesmatige doelstellingen verbeteren en trends herkennen. Mede dankzij deze inzichten is effectievere besluitvorming op basis van real world data mogelijk.”

Patiënten actief betrokken
Voor deze registratie verzamelen we niet alleen klinische gegevens, maar ook Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Dit zijn vragenlijsten waarop de patiënt zelf aangeeft hoe die zich voelt. De vragen gaan onder andere over de mate van pijn, vermoeidheid en emotioneel welbevinden. Deze informatie wordt gebruikt voor individuele patiëntenzorg en verbeterinformatie.

Om de zorg nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de patiënt zal in de toekomst een patiëntvertegenwoordiger aansluiten die vanuit het patiëntenperspectief meedenkt over de verdere doorontwikkeling van de registratie.

Inloggen in het dashboard
Zorginstellingen die al een account van de NVA-N (NVA Neuromodulatie) hebben, kunnen direct inloggen. Heeft jouw zorginstelling nog geen account? Aanmelden kan via deze link.

Vragen?
Met vragen over het dashboard of de kwaliteitsregistratie kan je terecht bij onze Servicedesk of bekijk de informatie op onze support website.

Over de registratie
Begin dit jaar heeft DICA de registratie NVA-N (NVA Neuromodulatie) overgenomen van MRDM. Met de livegang van het dashboard is de overdracht succesvol is afgerond en staat alles gereed om de registratie verder door te ontwikkelen.

Ook interessant: Jaarrapport Neuromodulatie 2022