Acute beroertezorg: hoe sneller de behandeling, hoe beter het herstel
26 oktober 2023

Acute beroertezorg: hoe sneller de behandeling, hoe beter het herstel

Als een patiënt een acute beroerte heeft, dan is de snelheid waarmee de behandeling gestart wordt cruciaal. Want hoe eerder de behandeling start, hoe beter de patiënt herstelt. Via onze kwaliteitsregistratie DICA Beroertezorg (DASA) verzamelen we gegevens van patiënten die met een acute beroerte in het ziekenhuis terechtkomen. Door de inzichten uit deze registratie en de nauwe samenwerking binnen de regio’s hebben zorgprofessionals de tijd van binnenkomst tot een behandeling aanzienlijk kunnen versnellen.

Ieder jaar krijgen zo’n 42.000 Nederlanders een beroerte. Ongeveer 85% van de mensen met een beroerte heeft een herseninfarct en 15% een hersenbloeding. De tijd waarbinnen een patiënt met een beroerte medische hulp krijgt, is cruciaal. “Er is keer op keer hard bewijs dat een kortere behandeltijd in het algemeen leidt tot een betere uitkomst”, vertelt Irem Baharoglu, vasculair neuroloog in Haaglanden Medisch Centrum en voorzitter van de Clinical Audit Board van de kwaliteitsregistratie DICA Beroertezorg (DASA).

Verzamelen en analyseren data acute beroertezorg
Maar liefst 66 ziekenhuizen leveren data aan voor onze registratie DICA Beroertezorg (DASA). Wij analyseren de patiëntkarakteristieken, de doorlooptijden in de acute fase en de uitkomsten van de behandeling. De inzichten geven we terug aan de ziekenhuizen door ze te presenteren in onze dashboards. Zorgprofessionals gebruiken deze inzichten om de kwaliteit en efficiëntie van de beroertezorg te beoordelen en te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. 

Visie van patiënt belangrijk
“Als je de kwaliteit van zorg wil verbeteren, dan heb je ook de visie van de patiënt nodig”, zegt Irem. “Daarom is de patiëntenvertegenwoordiger vanuit Hersenletsel.nl volwaardig lid van onze Clinical Audit Board. De patiënt praat en denkt mee over variabelen en kwaliteitsindicatoren die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven. We kunnen zo bijvoorbeeld beter een beslissing nemen om een bepaalde indicator te meten, omdat het relevant is voor patiënten.  

Aan de slag met inzichten
Nabila Wali is als arts-onderzoeker nauw betrokken bij de registratie. “Ik ben er trots op dat alle neurologen actief met de inzichten uit de registratie aan de slag gaan. Daardoor verbeteren zij de acute beroertezorg continu en daar doen we het voor.” “Ik merk dat in het ziekenhuis waar ik werk ook”, gaat Irem verder. “Op het moment dat de gemiddelde doorlooptijd verandert, dan kijken we gelijk waar dat door komt. Zijn het een paar patiënten geweest die bijzonder waren of is er iets anders aan de hand? Door regelmatig de analyses te bekijken, kunnen we snel bijsturen als dat nodig is”.

Doorlooptijden flink verbeterd 
Sinds de start van de beroertezorgregistratie in 2016 zijn er op basis van de analyses al flinke verbeteringen zichtbaar. “Zo is de deur-tot-liestijd, de tijd tussen dat de patiënt zich meldt in het ziekenhuis tot de start van een behandeling, van 87 naar 48 minuten gedaald”, zegt Nabila. “De snellere behandeling in de acute fase levert aanzienlijke gezondheidswinst voor de patiënt op.” 

Samenwerken in de regio
Zorgprofessionals gebruiken ons dashboard Codman Connect om regionale cijfers te bekijken en te vergelijken. Het dashboard wordt ook gebruikt bij regionale overleggen van de acute zorgketen. Irem: “Ik weet uit eigen ervaring dat het ook echt actief wordt gebruikt bij die overleggen. De behandeling endovasculaire trombectomie (EVT) kan bijvoorbeeld maar in 18 behandelcentra worden uitgevoerd. Dus als een patiënt in een ziekenhuis terecht komt waar ze geen EVT kunnen uitvoeren, dan wordt die met spoed naar een centrum gebracht waar dat wel mogelijk is. De samenwerking tussen het verwijzende centrum en het EVT-centrum is cruciaal, want ook hier is snelheid van groot belang. Stel dat we in het dashboard zien dat het ene ziekenhuis opvalt, omdat het trager aanlevert dan een ander ziekenhuis, dan gaan we met elkaar in overleg om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren.

Alleen verzamelen wat echt nodig is
“We zijn kritisch op wat we registreren”, vertelt Nabila. “Iets wat 5 jaar geleden relevant was, is dat nu misschien niet meer. Dat schrappen we dan ook om onnodige registratielast te voorkomen.” “Dat is ook de kracht van deze kwaliteitsregistratie”, vult Irem aan. “Wat we registreren komt vanuit de wens van de neurologen, in overleg met patiënten, zelf. Het is niet iets wat van buitenaf wordt opgelegd, maar is door de beroepsgroep dus zelf geïnitieerd. En we werken met een beperkte indicatorenset waarvan iedereen het belang ziet. Dat maakt deze kwaliteitsregistratie tot een succes en daar kunnen we met z’n allen heel trots op zijn.”