Transparantie

Transparantie

Transparantie van zorgdata bevordert de patiëntveiligheid en stimuleert kwaliteitsverbetering. Onze kwaliteitsregistraties zijn hierbij een essentieel instrument. Want transparantie begint met het beschikbaar maken van betrouwbare kwaliteitsinformatie. Met de kwaliteitsindicatoren uit onze registraties kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en verbeterd worden. Daarnaast faciliteert DICA de doorlevering van een aantal indicatoren die door de bestuurlijke partijen aangewezen zijn voor ‘publieke transparantie’ via de transparantiekalender van het Zorginstituut.

Binnen DICA onderscheiden we drie niveaus:

1. Professionele transparantie
Onze registraties zijn opgezet voor en door dokters met als doel om onafhankelijke kwaliteitsinformatie op te leveren voor evalueren en verbeteren van de kwaliteit. Zorgprofessionals gebruiken deze informatie om met én van elkaar te leren. En waar nodig te verbeteren om ongewenste praktijkvariatie te reduceren en het algehele niveau van kwaliteit van zorg te verhogen. Wij helpen hen daarbij door de kwaliteitsinformatie overzichtelijk te presenteren in onze dashboards en door spiegelsessies te organiseren. Zo zien zij hoe zij presteren ten opzichte van andere zorginstellingen (landelijke benchmark) en bespreken de best practices. Door deze onderlinge professionele transparantie wordt het leren en verbeteren optimaal gestimuleerd.

2. Transparantie tussen zorgprofessionals en patiënten
Zorgprofessionals kunnen de kwaliteitsinformatie uit onze registraties gebruiken om samen met de patiënt te bespreken wat de best passende zorg is. Bijvoorbeeld door de uitkomsten van vergelijkbare patiënten die eerder behandeld zijn te benoemen. Of door te bespreken hoe patiënten de kwaliteit van leven na een behandeling waarderen. Op deze manier wordt het samen beslissen in de spreekkamer gestimuleerd.

3. Publieke transparantie
Als DICA zorgen we ervoor dat de externe kwaliteitsindicatoren worden doorgegeven aan de transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland. Wat er op deze kalender komt, wordt jaarlijks besloten door de bestuurlijke partijen. Via de Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI)-tool van Dutch Hospital Data (DHD) maken we deze informatie toegankelijk voor het publiek.


Vragen?
Heb je vragen over transparantie van data uit onze kwaliteitsregistraties? Neem dan contact op via transparantie@dica.nl.