Impact

Onze kwaliteitsregistraties helpen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dat gebeurt op 3 verschillende niveaus: binnen de beroepsgroep (macroniveau), tussen professionals (mesoniveau) en tussen professionals en de patiënt (microniveau).

Impact op macroniveau: verbeteren van richtlijnen
Op landelijk niveau dragen kwaliteitsregistraties bij aan het evalueren en aanvullen van richtlijnen. Een richtlijn is een document met aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen zijn meestal geautoriseerd door 1 of meerdere beroepsverenigingen. Richtlijnen komen tot stand op basis van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Aan dat onderzoek doen vooral gezonde personen mee, en relatief weinig ouderen of patiënten met veel bijkomende ziekten (comorbiditeit).

Door gebruik te maken van gegevens in onze kwaliteitsregistraties, waarin alle patiënten gevolgd worden, krijgen we ook inzicht in de beste behandeling voor die groepen patiënten. Met deze inzichten kan een richtlijn geëvalueerd worden en waar nodig worden aangevuld. Ook kunnen onze kwaliteitsregistraties gebruikt worden om te monitoren wat het effect is van een aanpassing in een richtlijn.

Impact op mesoniveau: dashboard voor professionals
Voor professionals is het belangrijk om te weten hoe zij de zorg die zij verlenen kunnen verbeteren. Zij krijgen daarom toegang tot een dynamisch dashboard dat inzicht geeft in het verloop en resultaat van behandelingen in andere instellingen (landelijke benchmark). Via het dashboard kunnen specialisten hun eigen uitkomsten gedurende een langere periode volgen. Ook kunnen zij hun data vergelijken met de uitkomsten in andere ziekenhuizen. Verbetertrajecten vinden altijd plaats op het niveau van een groep of team en niet op individuele basis.

Impact op microniveau: samen beslissen
Bij shared decision making beslissen de patiënt en de zorgverlener samen welke zorg het beste bij de individuele situatie van de patiënt past. Onze kwaliteitsregistraties kunnen het gesprek in de spreekkamer ondersteunen. Met behulp van data van patiënten die in het verleden behandeld werden (patiënts like me), kan een arts inzichtelijk maken wat de verschillen zijn tussen de diverse behandelopties en welke mogelijke effecten die behandelingen hebben in de specifieke situatie van de patiënt.