Skip to main content
Dutch ColoRectal Audit (voorheen DSCA)

DCRA

De DCRA registreert sinds 2009 verschillende structuur-, proces- en uitkomstindicatoren en geeft inzicht in de ontwikkelingen en kwaliteit van darmkankerchirurgie in Nederland.

  • In de DCRA zijn 107,785 patiënten geregistreerd tussen 2009 en 2019. Dit betreft 73,902 (68.6%) patiënten met een coloncarcinoom, 30,576 (28.4%) patiënten met een rectum carcinoom en 3,307 (3.1%) patiënten met een dubbeltumor.  
  • In de periode 2009 -2019 daalde de mortaliteit met 3.3%  na resectie voor een primair colon carcinoom (5.9% in 2009 vs. 2.6% in 2019).
  • Voor het rectumcarcinoom werd een daling van de positieve resectie marge (CRM) van 4.1 % gezien(resp. 7.6% in 2009 vs. 3.5% in 2019).
  • De mediane opnameduur na een resectie voor een colon- en rectumcarcinoom is tussen 2009 en 2019 sterk afgenomen: voor het coloncarcinoom van 8 naar 5 dagen en voor het rectumcarcinoom van 10 naar 5 dagen.

Over de registratie

De DCRA registreert de resultaten van primaire dikkedarm- en endeldarmkanker operaties. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg en die van collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DCRA is opgericht door de Nederlandse vereniging voor Chirurgische Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie en de Dutch Colorectal Cancer Group. 

Alle Nederlandse ziekenhuizen die darmkankerchirurgie uitvoeren doen mee aan de kwaliteitsregistratie. Ziekenhuizen kunnen de kwaliteit van hun darmkankerzorg vergelijken met die van anderen, maar dit moet wel ‘eerlijk’ zijn en dus gecorrigeerd worden voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie. Het systeem wijst darmkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag kunnen. De beroepsvereniging faciliteert bij dit proces en monitort de verbeteringen. 

In- en exclusie criteria

Inclusie:

  • Alle primaire colorectale carcinomen, waarvoor een deel van het colon of rectum is gereseceerd.
  • Alle primaire rectumtumoren, waarvoor een ‘watchful waiting strategie’ is afgesproken (ook zonder resectie). In het geval dat er na een aanvankelijk ‘watchful waiting’ beleid op enig moment opnieuw uitgroei wordt gediagnosticeerd en daarvoor een resectie wordt uitgevoerd, dient deze resectie in de DCRA te worden geregistreerd onafhankelijk van de termijn vanaf primaire diagnose. 

Exclusie:

  • Endoscopische ‘resecties’, dysplastische poliepen, sarcomen, neuro endocriene tumoren, melanomen, GIST’en en lymfomen.
  • Locoregionale of afstand recidieven van een colorectaal carcinoom.

Codman Dashboard

In de Codman omgeving krijgen deelnemers aan de DCRA wekelijks een geüpdate terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Het Codman Dashboard bestaat uit: Codman Indicatoren, Codman Exploratief, Codman Beschrijvingen. 

Codman Indicatoren geeft alle interne en externe structuur-, proces- en uitkomst indicatoren weer. Dit geeft de mogelijkheid tot het continue monitoren van de prestatie van het eigen ziekenhuis ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Codman Exploratief geeft informatie over behandelresultaten, waarbij gefilterd kan worden op patiënt, tumor-, of operatie karakteristieken. Dit levert nauwkeurige informatie over subpopulaties op die wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Daarnaast geeft het dashboard een vullingsoverzicht om het aantal geregistreerde patiënten in de audit te bekijken. 

Met Codman Beschrijvingen ontvangt een compleet overzicht van beschrijvende informatie over patiënt- behandeling- en uitkomstkarakteristieken. De eigen uitkomsten worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde. 

Lees hier meer over het Codman Dashboard.

Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie en verbetering en wetenschappelijk onderzoek. Voor de PROMs word er gebruik gemaakt van de kanker specifieke vragenlijsten (EORTC QLQ-C30) en de darmkanker specifieke vragenlijst (EORTC-QLQ-CR29), waarbij er gescoord wordt op de functionele schaal en symptoomschaal. 

Voor de PREMs gebruikt de DCRA de oncologie generieken vragenlijst, CQI-Oncologie, welke onder andere factoren meeneemt als het serieus nemen van klachten, persoonlijke aandacht, nazorg en keuzemogelijkheden. Deze vragenlijsten worden op verschillende meetmomenten afgenomen.

De patiëntfeedback informatie wordt gekoppeld aan de bestaande klinische registratie en gebenchmarkt op landelijk niveau. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van leven van patiënten en het functioneren op verschillende gebieden van de patiënt na darmkanker behandeling.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DCRA kunnen deelnemen aan de patiëntfeedback registratie. Deelname aan de patiëntfeedback registratie zit bij uw DICA abonnement inbegrepen. Meer informatie over patiëntfeedback vindt u onder documenten.

Praktische informatie

De DCRA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De lijst met actuele en geconverteerde variabele met bijbehorende uitleg van de DCRA vindt u hier

Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

Aanmelden ziekenhuis

Heeft u vragen of wilt u uw ziekenhuis aanmelden bij de DASA? Neem dan contact op met de DICA servicedesk.
Telefoon: 088 – 570 00 10 

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.