Skip to main content

'DICA waarschuwt tegen populistische kaalslag'

DICA waarschuwt tegen populistische kaalslag

De roep om kwaliteitsregistraties te versimpelen ontneemt patiënten belangrijke informatie om samen met specialisten te beslissen over behandeling. DICA-directeur Eric Hans Eddes waarschuwt voor populistische kaalslag in het streven naar vermindering van de registratielast.

Ernstige complicaties bij relatief eenvoudige darmkankeroperaties zijn in 2017 gedaald van 32 naar 14 procent. Er worden 11 procent minder stoma’s aangelegd bij patiënten. Patiënten met een beroerte worden tegenwoordig binnen 55 minuten geholpen, terwijl daar voorheen 87 minuten voor nodig waren. Sinds 2011 worden 30 procent minder patiënten met endeldarmkanker behandelt met preoperatieve radiotherapie. Het zijn opvallende verbeteringen die het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) presenteert op het jaarlijkse DICA-event op 21 juni in Amsterdam.

Ook kwaliteitswinst bij eenvoudige operaties

‘Ook bij relatieve eenvoudige operaties kun je forse winst boeken’, zegt DICA-directeur Eric Hans Eddes over de kwaliteitswinst bij rechtszijdige darmkankeroperaties. ‘Soms horen we geluiden dat we verbeteringen moeten richten op zeldzame en complexe operaties. En dat het niet nodig is om goed samen te werken bij operaties die veel voorkomen en niet zo ingewikkeld zijn. Die zouden specialisten wel zelf kunnen doen. Deze uitkomsten tonen aan je ook bij eenvoudige veelvoorkomende operaties grote kwaliteitswinst kan boeken met kwaliteitsregistraties.’

Registratielast verminderen

De inmiddels 22 kwaliteitsregistraties van DICA laten al tien jaar verbeteringen zien in de kwaliteit. Toch maakt Eddes zich zorgen over de toekomst. Hij signaleert een brede stroom in de zorg die zich verzet tegen de registratielast van de kwaliteitsregistraties. ‘In de beeldvorming komt vaak naar voren dat de kwaliteitsregistraties de oorzaak zijn van de registratielast. Maar dat is ten onrechte. Uit alle enquêtes blijkt dat afvinklijstjes en ondoelmatig ingerichte EPD’s de belangrijkste oorzaken zijn van registratielast. Het idee dat onze kwaliteitsregistraties beperkt kunnen worden tot vijf á tien administratieve gegevens is echt te weinig. Natuurlijk moeten we kritisch kijken naar wat nodig is en stoppen met wat niet nodig is. Maar voor betrouwbare informatie hebben we echt meer dan tien gegevens nodig om te corrigeren voor zorgzwaarte.’

Dashboard voor effect behandeling per individuele patiënt

Het uitkleden van de kwaliteitsregistraties is ook niet goed voor patiënten, stelt Eddes. ‘DICA introduceert dit jaar een interactief dashboard waarmee specialisten in de spreekkamer samen met patiënten kunnen zien wat in hun specifieke geval de te verwachte resultaten zijn van een behandeling. Het is een instrument waarmee artsen en patiënten beter in staat zijn om samen te beslissen. Die keuze-informatie kun je alleen genereren met een rijkere set aan gegevens. Als we toegeven aan de populistische kaalslag, ontnemen we patiënten belangrijke informatie om mee te beslissen over behandelingen.’

https://www.zorgvisie.nl/dica-waarschuwt-tegen-populistische-kaalslag/