Skip to main content

'Ernstige kankerpatiënten worden beter behandeld'

Afronden van de diagnostiek binnen 21 dagen en starten van de behandeling binnen 30 dagen lukt vaker naarmate de hoofd-halstumor ernstiger is. Dit blijkt uit een recente DHNA-evaluatie.

Na evaluatie van 1667 curatief behandelde patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied, is nu gebleken dat de kwaliteit van zorg tussen de acht onderzochte ziekenhuizen verschilt. Aan het licht kwam dat relatief ‘goede’ patiënten, bij wie de tumor nog niet zo’n ver gevorderd stadium had bereikt, minder vaak volgens de norm werden behandeld dan relatief ‘ernstige’ patiënten. Afronden van de diagnostiek binnen 21 dagen en starten van de behandeling binnen 30 dagen lukt dus vaker naarmate de tumor verder is gevorderd. Verder bleek dat een behandelplan in vrijwel alle ziekenhuizen aanwezig was, maar varieerde het belangrijke screenen op ondervoeding bij de betreffende patiënten in zeer ernstige mate.

Na meer behandelingen slechter af

Patiënten met een combinatie van behandelingen (bijvoorbeeld radiotherapie en chirurgie) vinden het zorgproces minder goed georganiseerd, hadden meer klachten en functioneerden slechter dan patiënten die maar één behandeling hadden ondergaan. Dit bleek uit de PREM’s en de PROM’s die via de Dutch Head and Neck Audit (DHNA) werden geëvalueerd.

Uitkomstindicatoren

De DHNA bevat een selectie van kwaliteitsindicatoren op uitkomst-, proces- en structuurniveau. Deze selectie vond plaats vanuit het perspectief van patiënten, medisch specialisten en paramedici. De set kent 39 indicatoren. Uitkomstindicatoren lagen bijvoorbeeld op het gebied van overleving, recidieven, complicaties, kwaliteit van leven, PROM’s en PREM’s.

3000 nieuwe patiënten per jaar

Hoofd-halstumoren staan qua omvang wereldwijd op de zesde plaats van alle voorkomende tumoren, met in Nederland ongeveer 3000 nieuwe patiënten per jaar en een jaarlijkse incidentiestijging van 3 tot 5 procent, aldus cijfersoverkanker.nl.  Het is een verzamelnaam voor een grote diversiteit aan tumoren in de mond-, mond-keel-, neus-keel-, keel-, neus- en neusbijholten, evenals aan het strottenhoofd en de speekselklieren. Behalve diversiteit in lokalisatie is er ook een grote diversiteit in lokale en regionale uitbreiding van de tumor. Deze aspecten bepalen in belangrijke mate de keuze van behandeling; een adequate diagnostiek is dan ook van essentieel belang.

Acht centra voor hoofd-halsoncologie

Hoofd-halsoncologische zorg is hoog complexe, laagfrequente zorg . In Nederland is deze zorg geconcentreerd in acht hoofd-halsoncologische centra (HHOC’s). Dit zijn de zeven Universitair Medische Centra en het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Daarnaast zijn zes preferente partnerziekenhuizen aangewezen.

Snelheid is geboden

Omdat hoofd-halstumoren relatief snel groeien in een anatomisch en functioneel complex gebied, is het zeer belangrijk dat de diagnostiek binnen korte tijd wordt afgerond. Dit vereist tijdige verwijzing en een adequate besluitvorming. Gezien de complexiteit en diversiteit van hoofd-halstumoren, zijn bij diagnostiek en behandeling een groot aantal disciplines betrokkenen, met elk hun eigen expertise.

Registratielast DHNA

In 2014 is een kwaliteitsregistratie ontwikkeld voor alle Nederlandse hoofdhals oncologische centra. De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc coördineerde de ontwikkeling. Zorgvisie berichtte eerder hoe chirurgen in dat Radboudumc erin slaagden om de registratielast binnen de DHNA sterk terug te brengen. Nu zijn dan dus de eerste resultaten van deze audit bekend gemaakt. Lydia van Overveld (IQ Healthcare) promoveerde recent op de ontwikkeling en eerste resultaten van de DHNA.

Lees het artikel op zorgvisie.nl