Skip to main content

'Codman-dashboard maakt kwaliteit zichtbaar'

Alom klinkt de roep om meer inzicht in de kwaliteit van het medisch handelen. Een slimme applicatie van DICA helpt de benodigde gegevens snel op tafel te krijgen. Dat vergemakkelijkt het gesprek tussen artsen onderling. En tussen arts en patiënt. 

Het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is er duidelijk over: in 2022 moet bij de helft van de ‘ziektelast’ (lees: ziekten) informatie beschikbaar zijn over de uitkomst van behandelingen. Artsen kunnen daarvan leren, en het stelt hen ook in staat samen met hun patiënten te beslissen over de beste medische aanpak. Zorginstituut Nederland wil er samen met ‘het veld’ voor zorgen dat over vier jaar uitkomstinformatie over 52 ziekten op tafel ligt. Ook de Federatie Medisch Specialisten wil meer inzicht in de kwaliteit en de uitkomsten van de geleverde zorg.

Lees verder op www.zorgvisie.nl.