Skip to main content

Workshop 'PROMs voor kwaliteitsverbetering' door DICA op symposium 'Gebruik van PROMs in de zorg'

Op vrijdag 31 maart organiseert het Expertisenetwerk Patient Reported Outcomes het symposium 'Gebruik van PROMs in de zorg'. Hierbij wordt de PROM-toolbox gepresenteerd met interactieve workshops. DICA verzorgt de workshop 'PROMs voor kwaliteitsverbetering'. 

De PROM-toolbox ondersteunt u bij de selectie en invoering van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) en geeft antwoord op vragen zoals: Hoe kan ik PROMs inpassen in de dagelijkse patiëntenzorg?; Hoe kan ik uitkomsten gebruiken voor kwaliteitsverbetering?; Hoe ontwikkel ik kwaliteitsindicatoren met PROMs? De PROM-toolbox is ontwikkeld met subsidie van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Federatie van UMC’s.

In vervolg op succesvolle workshop van 24 juni 2016 biedt het expertisenetwerk nieuwe workshops met verdieping, nieuwe thema’s en nieuwe kennis, maar ook workshops voor als u nog wilt gaan werken met PROMs.

Georganiseerd door het Expertisenetwerk PROs in een unieke samenwerking tussen IQ healthcare, VUmc, Zuyd Hogeschool, Nivel, NFU, ISOQOL Nederland, Zorginstituut Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en VSOP.

Het symposium vindt plaats op het radboudumc in Nijmegen en duurt van 09.30-15.15 uur. Het concept programma vindt op de website PAO Heyendael. Kosten voor deelname zijn €50,-. U kunt zich inschrijven via www.paoheyendaal.nl