Skip to main content

Aandacht voor Wereld Parkinson Dag

Vandaag op Wereld Parkinsondag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door een tekort aan dopamine in de hersenen. Dit kan uiteenlopende klachten tot gevolg hebben, zoals stijfheid (rigiditeit), trillen (tremor), bewegingstraagheid (bradykinesie) en verstoorde stabiliteit. Echter kunnen de klachten voor elk individu verschillend zijn.

Om de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren zijn de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet in 2015 gestart met de Dutch Parkinson’s Insight Audit (DPIA). In de DPIA wordt de kwaliteit van de Parkinsonzorg in Nederland geregistreerd, door zorgverleners en de patiënt zelf. Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de Parkinsonzorg in Nederland en verbetertrajecten in gang te brengen, wat kan resulteren in betere zorg voor de patiënt.  

DICA blijft zich inzetten om de zorg voor de patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Meer informatie over de DPIA vindt u op www.dica.nl/dpia.