Skip to main content

Webinar: ValueBase Codman dashboard (DCRA)

DICA en Value2Health (business partner MRDM) hebben met elkaar een nieuw interactief dashboard ontwikkeld voor de DICA kwaliteitsregistraties: ValueBase Codman dashboard. Dit nieuwe dashboard is hét instrument voor Codman Sessies. Ernest Amory Codman was de grondlegger van het Clinical Auditing concept.

Inzoomen geeft meer inzicht

Het nieuwe gratis dashboard geeft meer inzicht in de kwaliteit van zorg, op basis van individuele (ongecorrigeerde) patiëntresultaten die gebruikers zelf kunnen selecteren en aanpassen. Door middel van filters kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld zien wat het effect is van hemicolectomie bij patiënten met een Charlson index +2 in de leeftijdscategorie 64-72 jaar.

Hiermee krijgen gebruikers nog gerichter inzicht in verbeterpotentieel en in de patiëntpopulatie van het eigen ziekenhuis. De uitkomsten worden vergeleken met de rest van Nederland of over een bepaalde tijdsperiode. Bovendien is het mogelijk om tot patiëntniveau terug te gaan om resultaten te interpreteren.

Momenteel wordt het dashboard uitgerold voor de darmkankerregistratie Dutch ColoRectal Audit (DCRA), naast de bestaande rapportages in MijnDICA. Op termijn zal het dashboard ook voor andere kwaliteitsregistraties beschikbaar zijn, zoals de NBCA die nu in ontwikkeling is.

Webinar: ValueBase Codman dashboard (DCRA)

DICA en Value2Health organiseren op maandag 17 september tijdens een vergadering van de wetenschappelijke commissie DCRA een online webinar speciaal voor medisch specialisten die de Valuebase Codman dashboard in de praktijk willen gaan gebruiken. Het webinar heeft als thema darmkanker en biedt een gelegenheid om de functies van het dashboard te ontdekken en zelf vragen te stellen. Het webinar wordt gepresenteerd door Michel Wouters, hoofd methodologisch bureau DICA en chirurg-oncoloog bij NKI-AVL. We hopen dat u ook in de toekomst betrokken wilt blijven om input te leveren op de doorontwikkeling van het dashboard.

  • Wanneer: Maandag 17 september
  • Waar:  Online – u ontvangt de link één dag van tevoren
  • Tijd: 20.15 – 21.00 uur
  • Kosten: Gratis

U vindt de inschrijflink op deze website.