Skip to main content

Investeren in kwaliteitsverbetering van de zorg leidt tot vermindering van de zorgkosten

Meer geld naar de zorg leek de rode draad in de afgelopen verkiezingscampagne te zijn. Dat lijkt een reactie op bezuinigingen, maar de werkelijkheid is dat de uitgaven voor zorg jaarlijks met 1,2% groeien zo maakte het ministerie van Financiën deze week duidelijk aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet. Sterker nog, bij ongewijzigd beleid groeit de zorg de komende periode twee keer zo snel als de economie. Value-Based Health Care kan de politiek wellicht helpen in dit dilemma. Met het dalen van complicaties en postoperatieve sterfte treedt er een aanzienlijke besparing in de ziekenhuiskosten op.

Uit onderzoek in 29 Nederlandse ziekenhuizen die deelnamen aan een kwaliteitsregistratie voor darmkankerchirurgie (Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)) blijkt dat er door benchmarkinformatie verbetering van de zorg optreedt en zorgkosten verlagen. Deze zogenoemde Value-Based Health Care-methode is erop gericht om met spiegelinformatie de waarde van zorg voor de patiënt te maximaliseren en de zorgkosten te reduceren. Dat stelt Johannes Govaert, voormalig arts-onderzoeker bij de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), in zijn proefschrift “Value-Based Health Care in Colorectal Cancer Surgery”. Govaert promoveert donderdag 6 april 2017 aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Positief effect van kwaliteitsregistraties op ziekenhuiskosten
Vaak worden de administratieve lasten en de kosten van kwaliteitsregistraties benadrukt en blijven de positieve effecten op de ziekenhuiszorg onderbelicht. Uit het proefschrift van Govaert blijkt dat kwaliteitsregistraties leiden tot lagere ziekenhuiskosten door de bereikte verbetering in geleverde kwaliteit van zorg. Als gevolg van de kwaliteitsverbetering vinden er bijvoorbeeld minder opname en IC-dagen en minder her-operaties plaats waardoor de ziekenhuiskosten worden teruggedrongen. Hierbij is het van belang dat er in de komende jaren wordt geïnvesteerd in goede bronregistratie, zodat medische professionals zich niet hoeven bezighouden met het registreren zelf maar zich kunnen focussen op de verbeterpunten in de zorg voor hun patiënten.

DSCA genomineerd voor de Value-Based Health Care-prize
De DSCA, één van de kwaliteitsregistraties gefaciliteerd door DICA, heeft in de afgelopen jaren aanzienlijk vooruitgang geboekt in het koppelen van patiënt-gerelateerde uitkomsten aan financiële gegevens. De DSCA is daarom dit jaar genomineerd voor de Value Based Health Care prize. Harvard professor Michael Porter maakt op 11 mei 2017 de winnaar bekend.