Skip to main content

Jaarlijkse update registratiesystemen

Op 2 januari 2018 ondergaan de meeste DICA-registraties de jaarlijkse update. Vanaf dat moment worden gegevens van patiënten die behandeld worden in 2018, in de geüpdatete versie van Survey geregistreerd. Ook batchaanleveraars leveren in het nieuwe jaar patiëntgegevens aan volgens de nieuwe specificaties.

Waarom een jaarlijkse update?
Gedurende het jaar leveren gebruikers via de DICA-servicedesk feedback op het registratiesysteem. Deze input van gebruikers wordt verzameld en eenmaal per jaar bekijken en beslissen de wetenschappelijke commissies met arts-onderzoekers welke feedback aanleiding is voor een aanpassing van het registratiesysteem.

Daarnaast worden er geregeld nieuwe (ontwikkel)indicatoren vastgesteld. Het komt voor dat items benodigd voor een nieuwe (ontwikkel)indicator nog niet of nog niet op de juiste manier worden geregistreerd waardoor aanpassing nodig is. Ook nieuwe inzichten vanuit de wetenschap kunnen leiden tot andere uitvraag in het registratiesysteem. Een voorbeeld hiervan is het maag- en slokdarmcarcinoom waarbij er wellicht een betere manier om postoperatieve complicaties te meten is, namelijk met de Clavien-Dindo score. Deze score werd niet uitgevraagd en is daarom vorig jaar aan de 2017-versie toegevoegd.

Tot slot waken DICA en de wetenschappelijke commissies over de kwaliteit van data en wordt er getoetst of de geregistreerde data daadwerkelijk de realiteit weerspiegelen. De datakwaliteit is onvoldoende wanneer bijvoorbeeld bij twee opties een antwoord gegeven kan worden waar het slechts bij één mogelijk had moeten zijn.

Hoe komt de nieuwe versie van het systeem tot stand?
Tussen juni en september worden alle eisen en wensen voor de nieuwe versie verzameld. MRDM past Survey aan waarna een testperiode door arts-onderzoekers en wetenschappelijke commissies volgt. De testresultaten worden verwerkt en vervolgens staan de nieuwe versie van Survey en de vernieuwde batchspecificaties klaar om op 2 januari in productie te gaan.

Overzicht wijzigingen in Survey en batch
Alle wijzigingen staan vermeld in het wijzigingsdocument dat de gebruikers begin december ontvangen. Tegelijkertijd staat ook de nieuwe datadictionary online. Hierin staan alle variabelnamen met labels, condities, optiesets en validaties van de nieuwe versie.

De jaarlijkse update van de registraties is noodzakelijk om de registraties te optimaliseren waardoor de registratielast vermindert en de datakwaliteit verbetert.