Skip to main content

Transparantiemonitor 2018

De recent gepubliceerde Transparantiemonitor 2018 benadrukt het belang van de kwaliteitsregistraties van DICA. Met name de directe betrokkenheid van artsen bij de ontwikkeling van indicatoren en registraties worden positief omschreven, doordat zij bijdragen aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van deze registraties. Bovendien vormt deze informatie tevens een goede basis voor het samen beslissen met de patiënt.
Het rapport is op 1 juli gepubliceerd door Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Deze monitor brengt in kaart hoe transparantie in de zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert voor het vinden van de best passende zorg. Uit het rapport blijkt dat nieuwe invullingen van transparantie meer focus leggen op de bruikbaarheid van informatie, in plaats van alleen beschikbaarheid. Doordat kwaliteit en betrouwbaarheid van registraties bij onder andere DICA van essentieel belang zijn, zorgt dit voor constant zicht op de bruikbaarheid ervan.
Deelnemende artsen die zelf te maken hebben gehad met DICA, zagen deze registraties als ‘positief voorbeeld van nuttige registraties’. Ze zien de registraties als legitiem door hun eigen betrokkenheid en eigenaarschap hierover. Zij benadrukken dat artsen zelf het beste weten hoe zij medisch-inhoudelijke kwaliteit van zorg kunnen beoordelen en hoe deze informatie op de best mogelijke manier moet worden vastgelegd.
Het rapport laat ook zien dat er een grote behoefte is aan uitkomstindicatoren, die de effectiviteit van de geleverde zorg in kaart brengen. Het idee is dat zij de zorg verbeteren en dat praktijkvariatie verminderd wordt. Dit sluit aan bij de ideeën over de toekomst van de gezondheidszorg waarin de waarde van zorg en de inzichtelijkheid ervan steeds meer centraal komen te staan, mede met het oog op de ambitie om samen te beslissen.