Skip to main content

Informatie over het Transparantieportaal Zorg 2017 beschikbaar

Elk jaar stellen afgevaardigden uit de zorg samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg (TP) zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen zij aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.

Laat u uitgebreid informeren over het Transparantieportaal Zorg op de TP-website. Hieronder treft u de planning van het Transparantieportaal Zorg 2017 aan: 

Datum

Actie

Vrijdag 1 december 2017

Beschikbaar komen documentatie met de uitvraag structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Vrijdag 5 januari 2018

- Beschikbaar komen klinische TP indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA
- Beschikbaar komen indicatorenrapportages IGZ via MijnDICA
- Opening structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Vrijdag 26 januari 2018

Deadline testbatchleveringen voor DICA-registraties

Donderdag 1 februari 2018

- Opening autorisatiematrix voor DICA-registraties

- Opening autorisatiematrix voor IGZ indicatoren voor doorlevering van de voorlopige indicatoren aan het ZorgInstituut via DHD/OmniQ

Vrijdag 2 februari 2018

Beschikbaar komen PROMS TP indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA

Maandag 5 februari 2018

- Start doorlevering geautoriseerde voorlopige indicatoren uit DICA-registraties

- Start doorlevering IGZ indicatoren aan DHD/OmniQ (2x per week op maandag en donderdag)

Vrijdag 23 februari 2018

Deadline productie batchleveringen voor DICA-registraties (inclusief levering via IKNL)

Vrijdag 23 maart 2018

- Deadline gegevensinvoer in DICA-registraties

- Mutatiestop: de dataset wordt bevroren/ invullen of wijzigen van gegevens voor kwaliteitsregistraties is niet meer mogelijk

Donderdag 29 maart 2018 23:59 uur

Deadline invoeren gegevens structuurindicatoren-module SONCOS en NVvH

Vrijdag 30 maart 2018

Opening autorisatiematrix voor DICA-registraties, IGZ indicatoren en structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Maandag 2 april 2018

- Start doorlevering geautoriseerde definitieve indicatoren uit DICA-registraties

- Start doorlevering geautoriseerde definitieve IGZ indicatoren aan DHD/OmniQ

(2x per week op maandag en donderdag)

Donderdag 12 april 2018 23:59 uur

Sluiting autorisatiematrix

Vrijdag 13 april 2018

Gegevens worden geleverd aan alle (overige) ontvangende partijen