Skip to main content

Teruglevering van eigen data mogelijk en kosteloos

Ziekenhuizen willen hun eigen gegevens kunnen inzien, zo staat er vermeld in het artikel ‘Ziekenhuizen boycotten kwaliteitsregistraties’, gepubliceerd op Zorgvisie.nl op 21 december 2017. Daarnaast maken ziekenhuizen zich naar eigen zeggen zorgen over de privacy van hun patiënten en twijfelen aan de beveiliging van hun gegevens.

Teruglevering van eigen data mogelijk en kosteloos
DICA, opgericht door en voor medisch specialisten, sluit zich volledig aan bij de wens van ziekenhuizen om eigen data te kunnen inzien en maakt dit mogelijk door data kort-cyclisch en met benchmark data terug te koppelen aan ziekenhuizen. Bovendien kunnen ziekenhuizen de door hen zelf ingevoerde gegevens altijd kosteloos opvragen voor verdere analyse. Hiermee faciliteren de DICA-kwaliteitsregistraties de ziekenhuizen bij het realiseren van verbeteringen in de uitkomsten van zorg. Anders dan gesuggereerd in het artikel in Zorgvisie, ontvangen ziekenhuizen hier van DICA geen rekening voor.

DICA stelt belang privacy van gegevens voorop
Om de privacy van gegevens te waarborgen vraagt ZN aan minister Bruins van VWS om een betere privacywetgeving. Deze nieuwe wetgeving mag de ontwikkeling, aanlevering en publicatie van kwaliteitsgegevens niet blokkeren. Een uniform kader dat eisen stelt aan de ICT-infrastructuur, de governance en de financiering, is waar ZN voor pleit. DICA onderschrijft het belang hiervan en werkt – waar mogelijk - mee aan de realisatie van een optimaal platform.

Lees het volledige artikel op Zorgvisie.nl

Reacties op publicatie

1) Naast DICA reageert ook Frank van Wijck, journalist van o.a. Arts en Auto op bovenstaand artikel. Verneem zijn visie: 'Dataverdwijntruc'.

2) N.a.v. het artikel stelde de Minister voor Medische Zorg in het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg van 21 december 2017 (Kamerstuk 31 765, nr. 293) de Kamer begin 2018 van een reactie te voorzien. Deze reactie gaf Minister Bruins op 5 februari 2018: Brief regering; Reactie op het artikel in Zorgvisie dat ziekenhuizen data moeten terugkopen - Kwaliteit van zorg.