Skip to main content

Arts-onderzoeker Stijn Voeten vandaag gepromoveerd!

Arts-onderzoeker Stijn Voeten is vandaag, 16 september, gepromoveerd! Stijn onderzocht de meting en evaluatie van heupfractuurzorg aan de hand van kwaliteitsindicatoren. De geanalyseerde data is afkomstig van de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA). Uit het onderzoek blijkt dat er 97 unieke kwaliteitsindicatoren in de heupfractuurzorg te onderscheiden zijn, waarvan ‘tijdsduur tot operatie’ het meest voorkomt. De variatie in tijdsduur tot operatie bleek groot: tussen de 6 tot 168 uur. Welke duur optimaal is, hangt samen met de comorbiditeit van de patiënt.

Het onderzoek van Stijn laat ook zien dat er minder complicaties optraden bij operaties door gecertificeerde traumachirurgen, dan bij operaties door algemene chirurgen. Om de kwaliteit binnen het ziekenhuis te meten, werden procesindicatoren voor verschillende zorgaspecten gecombineerd en dit bleek een goede indicator. De mobiliteit bij heupfractuurpatiënten kan eenvoudig worden bepaald met de Fracture Mobility Score.

De analyse naar de implementatie van DHFA toont aan dat in het eerste registratiejaar 58% van alle heupfractuurpatiënten geregistreerd was en 74% van de Nederlandse ziekenhuizen leverde hun gegevens aan voor de registratie. De beschikbaarheid van personele ondersteuning voor dataverzameling samen met de mogelijkheid om data automatisch vanuit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te uploaden blijken onder specialisten de belangrijkste factoren te zijn voor het wel of niet implementeren van de DHFA binnen ziekenhuizen.

De evaluatie van het dataverificatieproces van zeven Nederlandse kwaliteitsregistraties zoals de DHFA heeft volgens Stijn Voeten als belangrijkste les dat een heldere omschrijving van definities en variabelen nodig is.

Het proefschrift kun je hier downloaden: open access Leiden University