Skip to main content

Statement - Coronavirus (COVID-19)

Covid19 heeft ons allemaal in de greep. De gehele samenleving ondervindt de ingrijpende gevolgen die het virus heeft op ons dagelijkse leven, onze economie en onze gezondheidszorg.

Onze inspanningen zijn erop gericht om de continuïteit en stabiliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Daarin proberen wij de ziekenhuizen zoveel mogelijk te faciliteren en daar waar nodig treffen wij maatregelen. Wij hebben besloten de DICA-registraties langer open te houden en de deadline voor de handmatige invoer uit te stellen zodat we de ziekenhuizen hierin kunnen ontlasten.

Sinds 12 maart 2020, werken onze medewerkers vanuit huis. Een aantal van hen zullen zich de komende tijd ook inzetten in de ziekenhuizen om acute hulp te verlenen. Wij hebben hen uiteraard de ruimte hiervoor gegeven. Wetenschappelijke aanvragen zullen zoveel mogelijk doorlopen waarbij het beoordelen van de aanvragen mogelijk langer kan duren. Wij hopen op uw begrip.

Het Impact Congres op 11 juni 2020, dat wij in samenwerking met Perined, NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie), Nefrovisie en NHR (Nederlandse Hart Registratie) hebben opgezet, zal worden verplaatst naar juni 2021.

Wij willen alle zorgprofessionals heel veel sterkte wensen in deze veeleisende tijden. De tijden waarin we ons op dit moment bevinden doet ons alleen maar meer beseffen dat de kwaliteit van ons Nederlands zorgsysteem een kostbaar goed is, die we met z’n allen moeten waarborgen.