Skip to main content

Slimmer registreren: hoe doen we dat?

Registratie van zorg is essentieel, maar veel zorgverleners geven aan dat behandelregistraties tijdrovend kunnen zijn. Hoe komt DICA hierin tegemoet?

In 2018 is DICA een project gestart om overeenstemming in registraties aanzet te geven. Onder de naam ‘Slimmer registreren’ is het doel om meer waarde aan data te geven en tegelijkertijd de focus te leggen op het verminderen van registratielast. Dit, door modulair en generiek te werken. Tot nu toe werden registraties onafhankelijk gedaan maar DICA wil ervoor zorgen dat alle registraties gelijk worden gemaakt. Om het vastleggen van complicaties te versimpelen, wil DICA dat een ziekenhuis voor alle registraties, de data maar één keer hoeft om te zetten naar de schaal van DICA en deze schaal als overeenstemming te bieden. Verder is het streven dat als een ziekenhuis gebruik maakt van een (inter)nationaal model om gegevens vast te leggen, zij deze kunnen blijven gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de medische standaard SNOMED of Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB). Op den duur moet dat wat al goed vastgelegd is, zonder omzetten kunnen worden aangeleverd. De aanpassing in registraties sluiten dan ook goed aan bij de afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijke hoofdlijnenakkoord voor de medische-specialistische zorg.

Verschillende wetenschappelijke commissies zijn al enthousiast over dit project. Project ‘Slimmer registreren’ heeft nog een weg te gaan, maar DICA ziet het proces met veel vertrouwen tegemoet.