Skip to main content

SKR IMPACT Report vanaf vandaag online

Vanuit de SKR is het IMPACT Report een initiatief van DICALROILTR-LNAZ, NefrovisieNHRNICENTS en Perined. Samen hebben wij in kaart gebracht wat de impact is geweest van de COVID-19 pandemie en van de beleidsmaatregelen die zijn genomen om de druk op de zorg tegen te gaan. Binnen zes domeinen is er onderzoek gedaan: acute zorg, urgente zorg, cardiovasculaire zorg, orthopedische zorg, electieve zorg en chronisch zorg. Binnen deze domeinen wordt een vergelijking gemaakt van het aantal diagnoses of behandelingen, karakteristieken van de behandelde patiënten, de behandeleigenschappen, procesfactoren zoals wachttijden, de indicaties voor een ingreep en de (kortetermijn)uitkomsten in verschillende periodes in 2020.

Het SKR IMPACT Report is vanaf 22 juni 2021 in te zien via: www.skr-zorg.nl