Skip to main content

‘Registraties leggen verband uitkomsten en kosten bloot’

Ziekenhuizen die deelnemen aan chirurgische kwaliteitsregistraties en zich op deze manier focussen op kwaliteit, besparen aantoonbaar kosten. Alleen al voor de behandeling van darmkanker kan dit tientallen miljoen euro’s opleveren. Dat kwaliteitsverbetering en kostenbesparing hand in hand gaan, lijkt evident, maar er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar dit verband gedaan.

Uit onderzoek van Johannes Govaert, voormalig arts-onderzoeker bij DICA, blijkt eens te meer dat deelname aan de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) de klinische uitkomsten bij darmkanker sterk verbetert. Zo daalde de sterfte in drie jaar tijd met 20%. Het aantal complicaties ging zelfs met 29% omlaag. Nieuw is het inzicht in de kostenontwikkeling dat hieraan gekoppeld wordt. Met de daling van sterfte en complicaties gingen ook de kosten van €14.237,- naar €13.145,- per patiënt omlaag, een daling van 9%

Lees meer over het onderzoek op Skipr.nl, geplaatst op 6 april 2017.