Skip to main content

Samenwerking darmkankerzorg: Hogere kwaliteit en minder administratieve lasten

Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de kwaliteit van darmkankerzorg verder te verbeteren. De drie organisaties zijn betrokken bij het verbeteren van de (uitkomsten van) zorg van patiënten met darmkanker. Zij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van darmkankerzorg in Nederland nog beter kan en dat samenwerking hiervoor cruciaal is. De organisaties willen efficiënter registreren en de patiënt niet belasten met dubbele vragenlijsten, daarvoor gaan zij onder meer werken met één gemeenschappelijke dataset. 


V.l.n.r. Peter Huijgens (IKNNL), Pieter Tanis (DCCG), Eric Hans Eddes (DICA) en Rob Tollenaar (DICA)

Darmkanker is de op twee na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Meerdere organisaties zijn betrokken bij het meten en evalueren van de kwaliteit van zorg voor darmkanker. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is dit DCCG; vanuit kwaliteitsregistratie en -evaluatie is dit DICA; vanuit kankerregistratie en netwerkvorming is dit IKNL.

De organisaties willen de administratieve lasten verminderen, maar tegelijkertijd nog betere data genereren voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek “Onze organisaties hebben hetzelfde doel: de darmkankerzorg in Nederland nóg beter maken. Daarom is het een logische stap dat we de samenwerking opzoeken,” vertelt Bas Geerdes, medisch manager bij IKNLEric Hans Eddes, directeur DICA vult aan: “Uiteindelijk doen we dit voor de patiënt en de zorgverlener. Dat betekent dat we zo efficiënt mogelijk ons werk doen. Een belangrijk streven daarbij is dat we patiënten en zorgverleners niet langer ‘dubbel’ bevragen door middel van vragenlijsten.”

Samenwerking
“In de samenwerkingsovereenkomst maken DCCG, DICA en IKNL belangrijke afspraken over gegevensverzameling door te werken aan één gemeenschappelijke dataset”, zegt Pieter Tanis van DCCG. In deze dataset komen basisitems en items die passen bij de specifieke doeleinden van DICA en IKNL. Het streven is dat zorgaanbieders de benodigde gegevens slechts één keer registreren. Daarnaast spreken de organisaties af waarover patiënten worden bevraagd, de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Zo kunnen dezelfde resultaten voor de verschillende doelen van de organisaties worden gebruikt. Een tweede onderdeel van de samenwerking is het afstemmen en gezamenlijk beoordelen van aanvragen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kan gemonitord worden of een onderzoeksvraag gelijk is aan eerder gedane aanvragen en wordt overlap en tegenstrijdigheid in gepubliceerde informatie voorkomen. Deze samenwerking leidt tot gerichte kwaliteitsinformatie waarmee de zorg continu verbeterd kan worden.

Mogelijke uitbreiding samenwerking
DICA en IKNL sluiten de samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie specifiek voor darmkankerzorg, en daarom is DCCG betrokken. Eric Hans Eddes: “Zo kunnen we ontdekken wat de beste manier is om samen te werken. Als dit goed verloopt is er de wens om de samenwerking op termijn uit te breiden naar registraties van andere ziektebeelden.”

---------------------------------------------------------------

Over DCCG
De DCCG faciliteert, coördineert en initieert multidisciplinair klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker in Nederland, met als doel de overleving en kwaliteit van patiënten te verbeteren. DCCG ondersteunt ook het Prospectief Landelijk ColoRectaal Carcinoom cohort (PLCRC). 

Over DICA
DICA richt zich op de landelijke kwaliteitsvergelijkingen (benchmarking) van zorgbehandelingen op basis van korte termijn uitkomsten. Binnen DICA richt de Dutch ColoRectal Audit (DCRA) zich op de behandelingen van darmkanker. DICA geeft kort-cyclische terugkoppeling aan ziekenhuizen. Deze terugkoppeling bestaat uit kwaliteitsinformatie, die is vastgesteld door betrokken beroepsgroepen. Daarnaast zorgt DICA voor een doorlevering van indicatoren aan het transparantieportaal.

Over IKNL
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van IKNL beschrijft het volledige traject van alle darmkankerpatiënten in Nederland, ongeacht het ziekenhuis van diagnose of behandeling. IKNL kan daarmee de kankerbestrijding en trends in de inzet en uitkomst van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse praktijk monitoren en evalueren. Ook wordt het beleid en de organisatie van de oncologische zorg op netwerk- en populatieniveau geëvalueerd.