Skip to main content

Robin Detering is vandaag gepromoveerd!

Robin Detering is vandaag gepromoveerd!

Vandaag, op 29 september 2020, is arts-onderzoeker Robin Detering gepromoveerd! Voor zijn onderzoek heeft Detering gebruik gemaakt van data uit de Dutch ColoRectal Audit (hierna DCRA), gefaciliteerd door DICA. De DCRA registreert korte-termijn gegevens van patiënten die chirurgisch behandeld zijn voor dikkedarmkanker en biedt artsen en patiënten hiermee inzicht in de kwaliteit van de zorg. De registratie zorgt er tevens voor dat ziekenhuizen de kwaliteit van hun darmkankerzorg kunnen vergelijken: het is dan ook een belangrijke informatiebron op nationaal niveau.

Detering richt zich in zijn proefschrift ‘Rectal cancer: trends and hospital variation,’ op de circumferentiële resectiemarge (CRM) die wordt gebruikt bij patiënten met endeldarmkanker. Hij onderzocht of trends of ziekenhuisvariatie gericht op endeldarmkankerzorg de uitkomsten van CRM hebben beïnvloed en oncologische uitkomsten kunnen voorspellen.

Daarnaast is onderzocht of deze zogenoemde ziekenhuisvariatie de oncologische uitkomsten op lange termijn kan voorspellen. Aan de hand van de inzichten uit de registratie en continue feedbackinformatie van de DCRA kunnen verbetercycli in ziekenhuizen mogelijk vergemakkelijkt worden of kan er worden gekeken naar structurele veranderingen in bijvoorbeeld de richtlijn voor endeldarmkanker.

Het onderzoek toont aan dat er tegenwoordig wel degelijk sprake is van aanzienlijke ziekenhuisvariatie in Nederland. Daarnaast laten de resultaten een toename in gebruik van ‘maatwerk’ behandelplannen zien, die afwijken van de huidige aanbevelingen uit de richtlijn Darmkanker. Zo blijkt dat specialisten vaak andere factoren laten meespelen dan de huidige richtlijn aanbeveelt. Denk hierbij aan de voorkeuren van patiënten en het toenemende aantal behandelingsopties en chirurgische technieken.

Robin Detering’s promotie: ‘Rectal Cancer: Trends and Hospital Variation - (Agnietenkapel - Live)’ kunt u vanaf 15.00 via deze livestream bijwonen. 
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebcolleges.uva.nl%2FMediasite%2FPlay%2F7a72be6d40dd4ba798471a5162eb2f2e1d&data=02%7C01%7Cr.detering%40amsterdamumc.nl%7C435f90ee58dd4139517b08d84e66e808%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C1%7C637345551165537833&sdata=bHUCcbbWZOssofFtZEOR01Z2V3WKHR3t0%2Ft4EPTJ2dc%3D&reserved=0 ]

Het proefschrift kun je hier lezen