Skip to main content

Rijnstate publiceert kwaliteitsgegevens oncologische zorg

Na het Antoni van Leeuwenhoek heeft nu ook Rijnstate de gegevens uit de DICA-kwaliteitsregistraties op de website geplaatst. Beide ziekenhuizen vinden de kwaliteitsgegevens betrouwbaar en belangrijk en zijn bereid deze te delen met patiënten en publiek. 

Skipr publiceerde op 30 juni het volgende bericht:

Rijnstate heeft informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg bij borstkanker, longkanker, prostaatkanker en maagkanker op de eigen website gepubliceerd. Met het publiceren van deze gegevens wil het ziekenhuis transparant zijn en patiënten meer inzicht geven in de kwaliteit van de oncologische zorg.

De informatie betreft patiënttevredenheid, het aantal uitgevoerde behandelingen, wachttijden voor de start van een behandeling en behandelresultaten zoals complicaties en achtergebleven kankerweefsel na een operatie. De gegevens op de website gaan in bijna alle gevallen over 2016. De cijfers worden, waar mogelijk, afgezet tegen een landelijk gemiddelde.
De meeste cijfers betreffen indicatoren waarvoor een landelijke registratie is. Een aantal cijfers komt uit eigen onderzoek, bijvoorbeeld de patiënttevredenheid bij long-, prostaat- en maagkanker. Rijnstate biedt bijna alle vormen van oncologische zorg aan en behoort onder meer op het gebied van borstkanker en longkanker bij de grootste oncologische centra in Nederland.

Kwaliteitsinformatie
Het ziekenhuis zal de komende tijd ook voor andere kankersoorten gefaseerd kwaliteitsinformatie op de site publiceren. Rijnstate werkt, onder de naam A.R.T.Z. Oncologisch centrum, samen met ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede en Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ook op regionaal niveau zullen binnenkort de kwaliteitsgegevens van de oncologische zorg gepubliceerd gaan worden.
Wim van Harten, voorzitter raad van bestuur van Rijnstate: "Het leveren van een hoge kwaliteit van zorg heeft bij Rijnstate de hoogste prioriteit. Daarbij willen we zo transparant mogelijk zijn. Dit soort informatie geeft onze patiënten en hun naasten meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij kanker."

Lees verder over kwaliteit van zorg in het AvL

Lees verder over kwaliteit van zorg in het Rijnstate