Skip to main content

DBIR, DHBA en DLCA-L opengesteld voor wetenschappelijke aanvragen

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Voor veel registraties is het al mogelijk om onderzoeksgegevens aan te vragen. Onlangs heeft DICA samen met de wetenschappelijke commissies van de registraties besloten dat de Dutch Breast Implant Registry (DBIR), de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA) en de Dutch Lung Cancer Audit – long artsen (DLCA-L) inmiddels voldoende ontwikkeld zijn en de data rijp genoeg zijn dat deze registraties opengesteld worden voor wetenschappelijke aanvragen. Mocht u als deelnemer aan deze registraties een onderzoeksvraag hebben waarbij gegevens uit de registratie een rol kunnen spelen, dan kunt u uw onderzoeksvraag indienen bij DICA. 

Preliminaire data
Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de registraties nog deels preliminaire data bevatten, waardoor sommige onderzoeksvragen mogelijk uit methodologisch oogpunt nog niet beantwoord kunnen worden.

Procedure
Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst, kijkend naar zowel inhoud als relevantie. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure wij volgen bij een aanvraag? Lees dan hier alle informatie over de aanvraagprocedures: DBIRDHBADLCA-L.