Skip to main content

„Minder sterfte door registratie operaties”

Doordat medisch specialisten onderling meer informatie uitwisselen over operaties, verbetert de zorg voor patiënten. Er doen zich minder complicaties en sterfgevallen bij operaties voor.

Dat stelde het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) donderdagmorgen bij de opening van een tweedaags congres over kwaliteit in de zorg. De organisatie wil door betere registratie van zorgprocessen het aantal sterfgevallen bij operaties terugdringen.

Sinds 2009 zijn van operaties bij meer dan 510.000 patiënten tal van gegevens geregistreerd. De resultaten van de verslaglegging zijn „goed”, aldus het DICA donderdagmorgen. Naast de terugdringing van complicaties en sterfgevallen bij operaties is in „een aantal gevallen” een betere indicatiestelling bereikt, waardoor overgebruik van zorg wordt tegengegaan. Daarnaast zijn onder meer nieuwe inzichten ontstaan over de juiste timing van bestralingen.

Het DICA somt resultaten van de registratie van zorgprocessen op. „Het aantal bestralingen voorafgaand aan operatieve ingrepen bij endeldarmkankeroperaties is afgenomen met behoud van goede oncologische resultaten: het percentage gevallen waarin geen radiotherapie werd toegepast, is gestegen van 20,3 procent naar 43,9 procent. Dit resulteert in meer kwaliteit van leven voor de patiënt en tegelijk een kostenbesparing.”

Daarnaast wordt steeds vaker bij zowel darmkanker als bij longkanker laparoscopisch geopereerd: een kijkoperatie via buik- of borstholte. „Voordeel is een sneller postoperatief herstel, minder postoperatieve pijn en waarschijnlijk minder langetermijncomplicaties voor de patiënt.”

Ook op het terrein van relatief riskante operaties in het gebied van de alvleesklier is winst geboekt, stelt het DICA. Weliswaar bleef het complicatiepercentage de afgelopen jaren gelijk, maar het postoperatief sterftepercentage is gedaald van 5 naar 4 procent in 2016.

Hoopgevend nieuws is er voor patiënten met uitgezaaid melanoom, de meest kwaadaardige vorm van huidkanker. „Door toepassing van nieuwe immunotherapie zijn bij 21 tot 40 procent van de behandelde patiënten de uitzaaiingen duidelijk kleiner of zelfs verdwenen. Na 1,5 jaar is de helft van de patiënten nog in leven, een verbetering ten opzichte van bestaande behandelingen.”

Het adequaat verwijderen van lymfeklieren is belangrijk voor optimale bepaling in welk stadium slokdarm- en maagkanker zich bevindt. Tussen 2011 en 2016 steeg het percentage patiënten bij wie meer dan vijftien lymfeklieren werden onderzocht van 50 naar 80 procent bij verwijdering van de slokdarm.

De behandeling van een herseninfarct in de acute fase heeft steeds vaker en sneller plaats. Stolseloplossende middelen kunnen snel worden toegediend. Ook bij intra-arteriële behandelingen –het verwijderen van het stolsel via een bloedvat in de lies– is de tijd tussen moment van binnenkomst en de behandeling gedaald van 97 naar 65 minuten.

Gemiddeld wordt bij maagverkleinende operaties een gewichtsverlies van 40 kilo na één jaar bereikt. Bij 70 procent van de geopereerde patiënten met diabetes is na één jaar naast gewichtsverlies ook de suikerziekte minder ernstig geworden of zelfs genezen.

Doel van de kwaliteitsregistraties is de zorg voor patiënten te verbeteren, aldus DICA-directeur Eric-Hans Eddes donderdagmorgen. „Oncologen begonnen met de uitwisseling van informatie. Wat kan beter bij operaties? Andere disciplines volgden. De zorg voor patiënten verbetert én door operaties effectiever uit te voeren, besparen we geld. Feedback van patiënten wordt steeds meer verwerkt in registraties.”

Gepubliceerd op www.rd.nl in juni 2017