Skip to main content

'DICA komt met gratis dashboard voor ziekenhuizen'

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) presenteerde donderdag op haar jaarlijkse congres een dynamisch dashboard dat ziekenhuizen kunnen gebruiken uitkomsten van behandeling te voorspellen en te vergelijken met de nationale (DICA) benchmark.

De Clinical Audit Module moet ziekenhuizen in staat gaan stellen om op basis van de aanwezige DICA-registratie voor individuele patiënten een betrouwbare voorspelling te verschaffen van wat de meest waarschijnlijke uitkomsten van hun behandeling zijn.

“Hiermee willen wij ziekenhuizen stimuleren om het werken aan systematische kwaliteitsverbetering op basis van dataregistratie in combinatie met een verbetercyclus, daadwerkelijk op te pakken” vertelt DICA-directeur Eric Hans Eddes. “Ze kunnen deze tool gebruiken om intern de eigen prestaties te relateren een de benchmark, maar ze kunnen hem ook gebruiken in het gesprek met de patiënt,  als input voor shared decision making. Dat laatste zouden wij graag zien.”

Kaalslag

Hij gebruikte de introductie van het dashboard ook meteen om te waarschuwen tegen ‘populistische kaalslag’, waarmee hij duidt op de recente geluiden om kwaliteitsregistraties te versimpelen ten behoeve van de strijd tegen de registratielasten in de zorg. Eddes maakt zich zorgen over die beweging. “In de beeldvorming komt vaak naar voren dat de kwaliteitsregistraties de oorzaak zijn van de registratielast. Maar uit alle enquêtes blijkt dat afvinklijstjes en ondoelmatig ingerichte EPD’s de hoofdoorzaak zijn. Kwaliteitsregistraties moeten leiden tot een rijke dataverzameling, anders kunnen we niet werken aan vergroting van de patiëntwaarde. En voor betrouwbare informatie heb je echt meer dan tien gegevens nodig.”

Op haar jaarlijkse congres in de Amsterdamse Beurs van Berlage presenteerde DICA goede cijfers. Sinds 2009 zijn er bijna 1 miljoen patiënten geregistreerd volgens het DICA-protocol. Ondertussen maakt DICA gegevens over zorgprocessen en uitkomsten zichtbaar voor de registraties met betrekking tot 22 medische aandoeningen.

Verbeteringen

DICA gaat prat op de verbeteringen die dat ondertussen heeft opgeleverd in de Nederlandse zorg. Ernstige complicaties bij relatief eenvoudige darmkankeroperaties zijn in 2017 gedaald van 32 naar 14 procent. Er worden 11 procent minder stoma’s aangelegd bij patiënten en patiënten met een beroerte worden tegenwoordig gemiddeld binnen 55 minuten geholpen; voorheen was dat 87 minuten. Allemaal opvallende verbeteringen, te danken aan de kennis die is opgedaan met het systematisch verzamelen van data, het analyseren daarvan en het daarop volgend doorvoere van verbeteringen.

Daarmee is het werk nog lang niet af. Met name op het gebied van patiëntparticipatie wil DICA de komende jaren stappen maken, door meer werk te maken van de registratie van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de vorm van Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) en Patient Reported Experience Measures (PREM’s). Daarvoor wil DICA bewerkstelligen dat er meer daartoe benodigde vragenlijsten door patiënten ingevuld gaan worden. DICA werkt bovendien aan mogelijkheden om bekorte versies van die lijsten te valideren, zodat de drempel voor patiënten om ze in te vullen lager wordt.

Anekdote

Dat er op het gebied van het betrekken van patiënten bij transparante kwaliteitsinformatie nog een wereld te winnen is, illustreerde Mark Kramer, lid van de raad van het nieuwgevormde Amsterdam UMC even later met een anekdote. Studenten deden een onderzoekje onder cardiologiepatiënten in ziekenhuis Haaglanden dit jaar. Op de simpele vragen ‘waarom bent u opgenomen en wat is uw behandelplan’? wisten acht van de tien patiënten geen zinnig antwoord te formuleren. Kramer: “En maak u geen illusies, volgens mij is dat nog bijna overal zo.”

https://www.qruxx.com/dica-komt-met-gratis-dashboard-voor-ziekenhuizen/