Skip to main content

Publicatie in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Darmkankerchirurgie sinds het bevolkingsonderzoek

Colorectaal carcinoom hoort in Nederland tot de 3 meest voorkomende vormen van kanker, met rond de 15.500 nieuwe patiënten in 2015. Vergeleken met andere Europese landen is de incidentie van darmkanker in ons land relatief hoog; in 2012 bezette Nederland de vierde plaats in Europa. Hoewel de opvatting heerst dat dieetfactoren hierin een grote rol spelen, is de exacte oorzaak van deze hogere incidentie niet geheel duidelijk. De incidentie neemt toe met de leeftijd, met een brede piek in de leeftijd van 60-80 jaar. Colorectaal carcinoom ontstaat vrijwel altijd uit een niet-kwaadaardig voorstadium, een adenoom. Geschat wordt dat 5% van deze adenomen in 5-15 jaar maligne ontaarden. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat ook ‘serrated’ (zaagtandvormige) poliepen in de dikke darm een voorstadium van colorectaal carcinoom kunnen zijn en dat hieruit mogelijk zelfs 15-30% van de colorectale carcinomen ontstaat. Het verwijderen van deze voorstadia door coloscopie verlaagt het risico om aan colorectaal carcinoom te overlijden.

Lees het volledige artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde