Skip to main content

Rapport PROMs 'Inventarisatie en realisatie patiëntgerapporteerde uitkomsten 13 aandoeningen'

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde heeft DICA een PROMs inventarisatie voor 13 verschillende aandoeningen uitgevoerd.

Het rapport bevat een overzicht van beschikbare PROMs de wetenschappelijke literatuur en welke reeds gebruikt worden in de praktijk. Werkgroepen met patiënten(vertegenwoordigers) en betrokken specialisten hebben op basis daarvan een van de volgende drie adviezen gegeven: specifieke PROM aanraden, PROM nog ontwikkelen/vertalen/valideren, PROMs niet haalbaar. DICA heeft vervolgens voor de wetenschappelijke verenigingen aanbevelingen gedaan betreffende de PROMs agenda voor de komende jaren.

Het rapport behandelt de volgende aandoeningen: aneurysma aorta abdominalis, carotis stenose, carpaal tunnelsyndroom, heupfractuur, longkanker, liesbreuk, melanoom, morbide obesitas, pancreaskanker, maagkanker, perifeer arterieel vaatlijden, slokdarmkanker en varices.  

Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het rapport. Lees hier het rapport 'Inventarisatie en realisatie patiëntgerapporteerde uitkomsten 13 aandoeningen'.