Skip to main content

Rapport project 'Inventarisatie en realisatie PROMs voor 13 aandoeningen' in concept

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde heeft DICA een PROMs inventarisatie voor 13 verschillende aandoeningen uitgevoerd.

We willen het advies zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de praktijk. Daarom nodigen wij u uit op de conceptversie van het rapport ‘Inventarisatie en realisatie patiëntgerapporteerde uitkomsten voor 13 aandoeningen’ te reageren.

 

Het rapport behandelt de volgende aandoeningen: aneurysma aorta abdominalis, carotis stenose, carpaal tunnelsyndroom, heupfractuur, longkanker, liesbreuk, melanoom, morbide obesitas, pancreaskanker, maagkanker, perifeer arterieel vaatlijden, slokdarmkanker en varices.  

Voor elke aandoening is eerst geïnventariseerd welke PROMs beschikbaar zijn vanuit de wetenschappelijke literatuur en welke reeds gebruikt worden in de praktijk. Werkgroepen met patiënten(vertegenwoordigers) en betrokken specialisten hebben op basis daarvan een van de volgende drie adviezen gegeven: specifieke PROM aanraden, PROM nog ontwikkelen/vertalen/valideren, PROMs niet haalbaar.

Uit dit rapport komen adviezen betreffende de PROMs agenda voor de komende jaren.

 

We verzoeken u opmerkingen op het conceptrapport in de commentaartabel vóór 29 juli 2019 per e-mail te sturen naar Mirthe Groothuis: m.groothuis@dica.nl.

Hartelijk dank voor je bijdrage!