Skip to main content

PROMs implementatie: Tips & Tricks

Om inzicht te krijgen in de uitkomsten van zorg, is het belangrijk om naast de klinische (objectieve) uitkomsten ook het patiëntenperspectief op de behandelingsuitkomst te meten. Dit patiëntenperspectief kan gemeten worden door Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en/of Patient Reported Experience Measures (PREMs). PROMs en PREMs zijn gestandaardiseerde, gevalideerde vragenlijsten die worden ingevuld door de patiënt vanuit zijn perspectief.  

Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van PROMs en verzameling van PROMs-data voor DICA-registraties. Toch heeft DICA in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het meten van patientfeedback en hierover veel tips en succesfactoren verzameld. Alle tips zijn nu gebundeld in het PROMs implementatie: Tips & tricks document

Dit document dient als handreiking voor zorginstellingen die PROMs succesvol willen implementeren. Per thema worden handvatten en tips gegeven die essentieel zijn voor een succesvolle implementatie.