Skip to main content

Promotie dr. Van Leersum: Evaluating and Improving Quality of Colorectal Cancer Care

Op 8 september jongstleden is Nicoline van Leersum gepromoveerd op het onderwerp kwaliteit van colorectale kankerzorg. Dr. Van Leersum verdedigde met succes het proefschrift met de titel ‘Evaluating and Improving Quality of Colorectal Cancer Care’. In dit proefschrift heeft ze data uit de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) geanalyseerd om onder andere te onderzoeken welk effect kwaliteitsmetingen en richtlijnnaleving hebben op de kwaliteit van zorg.

U kunt het proefschrift (binnenkort) hier teruglezen.