Skip to main content

Oud-arts-onderzoeker Pauline Spronk gepromoveerd!

Inzicht in de kwaliteit van borstkankerzorg en borstimplantaatchirurgie in Nederland, dankzij het promotieonderzoek van Pauline Spronk

Op donderdag 18 april is Pauline Spronk gepromoveerd op data van de landelijke borstkankerregistratie (NBCA) en de landelijke borstimplantatenregistratie (de DBIR) en onderstreept hiermee het belang van de landelijke kwaliteitsaudit in het algemeen: “Een continue feedback van data biedt mogelijkheden om de zorg te verbeteren en de veiligheid voor patiënten te waarborgen, met name de veiligheid van borstimplantaten.”

Deel 1 focust zich op trends in de borstkankerzorg in Nederland. Pauline onderzocht onder andere de inzet van chemotherapie in Nederland voorafgaand aan de operatie (NAC), een therapie die diverse voordelen met zich mee brengt. Uit het onderzoek blijkt dat NAC vaak nog wordt onderbenut in Nederlandse ziekenhuizen. Uit een survey onder medisch specialisten blijkt dat slechts 64% NAC aanbeveelt aan patiënten indien hier een indicatie voor is. Tevens valt er nog veel terrein te winnen op het gebied van shared-decision making. Uit een enquete onder patiënten had minder dan de helft het gevoel ‘dat zij de keuze over de timing van chemotherapie – voor of na de operatie - zelf hadden gemaakt’. De chirurgische uitkomsten na NAC zijn echter veelbelovend. Uit de NBCA data tussen 2011 en 2016 blijkt dat NAC de mogelijkheid tot borstsparende chirurgie (BCS) voor alle stadia van borstkanker aanzienlijk verhoogd.

Het tweede deel van het proefschrift focust zich op het belang van de landelijke borstimplantatenregister (de DBIR). Door middel van de eerste gegevens uit de DBIR, kunnen we nu iets zeggen over de incidentie van borstimplantaten in Nederland. Het merendeel van de implantaten is geïmplanteerd vanwege cosmetische reden (85,2%), het andere deel vanwege een borstreconstructie. Patiënten die kiezen voor een borstvergroting zijn aanzienlijk jonger dan patiënten met een wens tot een borstreconstructie (31,5 versus 49,7 jaar). Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijke afname is in het gebruik van getextureerde implantaten, wat mogelijk een verband houdt met voorkomen van BI-ALCL, een vorm van lymfeklierkanker geassocieerd met het gebruik van borstimplantaten. Tot slot heeft Pauline een gestandaardiseerde internationale dataset ontwikkeld voor borstimplantaatchirurgie, waardoor gegevens over implantaten in de toekomst internationaal te vergelijken zullen zijn.


Bekijk meer informatie over de DBIR.