Skip to main content

Oud-arts-onderzoeker Maartje Schouwenburg gepromoveerd!

Op donderdag 18 april is Maartje Schouwenburg gepromoveerd op data van diverse oncologische DICA-registraties (DMTR, DCRA, DUCA). Hierbij heeft zij onderzoek gedaan naar kwaliteitsmetingen in de multimodale kankerzorg.

Het eerste deel focust zich op het belang van kwaliteitsregistraties voor het inzichtelijk maken en het stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de oncologische zorg. In recente jaren zijn de behandelopties omtrent kankerpatiënten sterk uitgebreid met nieuwe therapievormen. In tegenstelling tot chirurgische behandeling is er nog weinig bekend over de kwaliteit en variatie van deze nieuwe therapievormen. Hoewel de multidisciplinaire richtlijn perioperatieve (chemo)radiotherapie voor alle patiënten met een operabel maagcarcinoom adviseert, toont het onderzoek met DUCA-data naar ziekenhuisvariatie aan dat er een grote spreiding bestaat tussen ziekenhuizen in het gebruik hiervan. Maartje toonde tevens aan dat de kans op het krijgen van chemotherapie drie keer zo klein is voor geopereerde maagkankerpatiënten met ernstige postoperatieve complicaties ten opzichte van patiënten zonder complicaties. Dit heeft ook gevolgen voor lange termijn uitkomsten van de patiënt en Maartje adviseert om discipline overstijgende uitkomsten te bespreken in multidisciplinaire teams en verbetertrajecten op te stellen.

 

Deel 2 focust zich op de ontwikkelingen rond immunotherapie bij melanoompatiënten. In de laatste jaren zijn er veel nieuwe middelen op de markt gekomen. Met DMTR-data toont Maartje dat de nieuwe therapieën zorgen voor een langere overleving bij melanoompatiënten. Ook bij andere vormen van kanker wordt als indicatie immunotherapie gesteld. Potentieel zou de DMTR als blauwdruk kunnen dienen. Echter dient de DMTR meerdere doelen wat een aanzienlijke registratielast en kosten meebrengt. Extractie van gegevens uit het EPD zou hierop verlichting kunnen brengen en tevens vormen de kosten van het registeren per patiënt maar 1% van de zorguitgaven per patiënt. Een goede discussie hierover tussen partijen is hierbij belangrijk.

Deel 3 beschrijft het proces en het resultaat van twee werkgroepen die een ICHOM standaardset voor borstkanker en darmkanker hebben ontwikkeld. Maartje is hierbij lid van een projectgroep die de twee grote internationale werkgroepen heeft begeleid om tot deze standaardsets te komen. Hierbij zijn onder andere een Delphi proces gebruikt en is er een systematische review van de literatuur uitgevoerd. DICA heeft recentelijk delen van deze ICHOM sets geïntegreerd in de NBCA en de DCRA.