Skip to main content

Proefschrift Annelotte van Bommel: Optimizing breast reconstructive surgery in the Netherlands using clinical audit data

Annelotte van Bommel, voormalig arts-onderzoeker bij DICA, is gepromoveerd! In het proefschrift ‘Optimizing breast reconstructive surgery in the Netherlands using clinical audit data’ beschrijft van Bommel de oprichting en ontwikkeling (2011-2014) van de borstkankerregistratie, de NABON Breast Cancer Audit (NBCA), en de factoren die het gebruik van borstreconstructieve chirurgie kunnen verbeteren.  

Kwaliteit van zorg  

Borstkankerzorg in Nederland is van hoog niveau. De NBCA meet de kwaliteit van zorg en maakt de diverse zorgprocessen inzichtelijk die deel uitmaken van de complexe, multidisciplinaire behandeling van patiënten die zijn gediagnosticeerd met borstkanker. Door het meten van de kwaliteit van zorg, kan in kaart worden gebracht waar praktijkvariatie in Nederland bestaat.

Van Bommel verdiept zich in een deelgebied binnen de borstkankerzorg waar praktijkvariatie tussen Nederlandse ziekenhuizen bestaat: het verrichten van een directe borstreconstructie bij patiënten die een mastectomie ondergaan. Uit de gegevens van de NBCA kwam naar voren dat een directe borstreconstructie gemiddeld werd uitgevoerd bij 17% van alle patiënten die een borstamputatie ondergingen vanwege een invasief mammacarcinoom. Dit percentage varieerde in de 92 ziekenhuizen tussen de 0% en 64%. De verschillende factoren die hier een rol in spelen, en dus van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van een directe borstreconstructie, zijn bijvoorbeeld: patiënt- en tumorfactoren, ziekenhuisfactoren en verschillen in indicatiestelling tussen chirurgen en plastisch chirurgen.

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven van patiënten met een directe borstreconstructie is hoger dan van patiënten die een mastectomie ondergaan. Daarom is het van belang dat artsen de patiënt goed informeren over de verschillende behandelopties en de patiënt zoveel mogelijk betrekken bij het maken van een geschikte keuze. Uit het onderzoek van Van Bommel blijkt dat als patiënten geïnformeerd worden over een directe borstreconstructie, de kans 14 maal hoger is dat de patiënt een reconstructie van de borst na mastectomie ondergaat. Gedeelde besluitvorming draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van de patiënt.

Het proefschrift kunt u hier inzien.