Skip to main content

Herinnering planning Transparantieportaal 2016

We herinneren u graag aan de deadline van 17 maart voor het invoeren van gegevens in onderliggende DICA-kwaliteitsregistraties. 

Hieronder treft u de planning van het Transparantieportaal 2016 aan. 

Datum

Actie

Verantwoordelijke

Vr. 6 januari 2017

Opening TP16:
Beschikbaar komen indicatorenrapportages (mijnDICA);
Beschikbaar komen uitvraag structuurindicatoren- module (www.dica.nl/dica/transparantieportaal)

DICA

Wo. 1 februari 2017

Opening structuurindicatorenmodule:

Invoeren van informatie t.b.v. SONCOS en NVvH-normen

DICA

Vr. 24 februari 2017

Deadline aanlevering mutaties per batch (inclusief aanlevering via IKNL)

Medisch specialisten en registratiemedewerkers

Februari 2017

Beschikbaar komen PROMs rapportages

DICA

Vr. 17 maart 2017 23:59 uur

Deadline invoeren gegevens in onderliggende DICA-kwaliteitsregistraties

Medisch specialisten en registratiemedewerkers

Vr. 17 maart 2017 23:59 uur

Mutatiestop, de dataset wordt bevroren en invullen of wijzigen van gegevens voor de kwaliteits-registraties is niet meer mogelijk

MRDM

Do. 30 maart 2017 23:59 uur

Deadline invoeren gegevens structuurindicatoren-module

(gemandateerde van) RvB

Vr. 31 maart 2017

Opening autorisatiematrix

MRDM

Do. 13 april  2017 23:59 uur

Sluiting autorisatiematrix

MRDM

Vr. 14 april 2017*

Gegevens worden geleverd aan de vragende partijen

MRDM