Skip to main content

Patientfeedback rapportages online

Voor alle registraties geldt dat de basis- en indicatorenrapportages Patientfeedback over verslagjaar 2018 beschikbaar zijn op MijnDICA. Het gaat om de volgende registraties: DATO, DCRA, DGOA, DHNA, DMTR en DSSR. De NBCA basisrapportage en de DPIA basis- en indicatorenrapportage volgen nog. Zodra de voorgenoemde rapportages beschikbaar zijn, ontvangt u hierover een bericht.