Skip to main content

PALGA en DICA versterken samenwerking voor betere behandeling van de patiënt

PALGA en DICA versterken samenwerking voor betere behandeling van de patiënt

Het bevorderen van informatievoorziening en kwaliteitsverbetering in de zorg hebben PALGA en DICA hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd streven beide organisaties naar vermindering van de administratielast en pleiten ze voor effectieve registratie aan de bron. Beide organisaties tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst die bijdraagt aan deze ambities.

Bente Jorritsma, directeur DICA: ‘DICA streeft naar slim hergebruik van data. Ik ben blij met de nauwe samenwerking met PALGA; samen zorgen we voor optimale inzet van bestaande data en zo ook voor administratieve lastenverlaging.’

Aletta Debernardi, directeur PALGA: ‘PALGA zet in op duurzame samenwerking met haar partners. Ik ben dan ook zeer blij met de overeenkomst die na zorgvuldige afstemming tot stand is gekomen. Het ondersteunt ons doel de beste behandeling voor de patiënt mogelijk te maken.’

Tussen de informatiesystemen van beide organisaties is een koppeling ontwikkeld die het mogelijk maakt om volgens het principe ‘eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik’ gestructureerde pathologiegegevens rechtstreeks vanuit de pathologie-afdelingen en laboratoria door te leveren aan de verschillende registraties binnen DICA. Dit gebeurt op basis van de gezamenlijk vastgestelde datasets uit de landelijke pathologieprotocollen. Hierdoor zijn de data intrinsieker, uniformer en betrouwbaarder. Dit maakt het zorgpad van de patiënt beter inzichtelijk en dit is terug te vinden in de DICA Codman dashboards.

Met deze samenwerking willen PALGA en DICA de elektronische gegevensuitwisseling stimuleren. Vanzelfsprekend met inachtneming van wet- en regelgeving rondom veiligheid en privacy.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

DICA: informatieanalyse@dica.nl

PALGA: stichting@palga.nl