Skip to main content

Oplevering en resultaten ‘Gestructureerde operatieverslaglegging: kwaliteit verbeteren met minder registratielast’

Op 1 maart 2017, is het project ‘Gestructureerde operatieverslaglegging: kwaliteit verbeteren met minder registratielast’ van start gegaan. Doelstelling van dit project is om bij vijf aandoeningen, waarin het chirurgische en anesthesiologische deel geïntegreerd zijn, eenduidige en gestructureerde operatieverslagen voor operaties  op te leveren. Alle operatieverslagen zijn opgeleverd en de resultaten van dit project kunt u hier terugvinden.

De resultaten worden gebruikt voor het Project ‘Slimmer Registreren’.  Binnen ‘Slimmer Registreren’ wil DICA ervoor zorgen dat alle registraties gelijk worden gemaakt. Ziekenhuizen kunnen op basis hiervan automatische koppelingen inrichten waarlangs de gegevens uit de registraties aangeleverd worden. Hiermee geven we meer waarde aan data en kunnen we tegelijkertijd de administratieve last verminderen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Subsidie is aangevraagd door NVvH (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie). De documentatie is overgedragen aan DICA en MRDM.