Skip to main content

Ontwikkeldagen indicatoren in Utrecht

Vandaag en morgen vinden de Ontwikkeldagen indicatoren plaats in Utrecht. Betrokkenen bij de DICA-kwaliteitsregistraties belichten gezamenlijk de ontwikkelingen per registratie. 

De Ontwikkeldagen zijn een initiatief van DICA. Genodigden voor deze dag zijn de wetenschappelijk commissies en koepelpartijen. Het doel van de dag is om te komen tot een beperkt aantal indicatoren die de kwaliteit van zorg goed weergeven. Idealiter blijft het aantal indicatoren beperkt tot maximaal 10. Daarnaast wordt een aantal indicatoren ontwikkeld om uiteindelijk met minder indicatoren het zorgproces beter te kunnen beschrijven.

Op een ander moment in het jaar vinden de Indicatorendagen plaats. Genodigden ontvangen hierover nader bericht.