Skip to main content

Artikel: Volgens Eddes voeg je met uitkomst-gebaseerde zorg waarde toe aan de zorgketen

DICA-directeur Eric Hans Eddes besprak op de 35ste GS1 bijeenkomst in Noordwijk het probleem van silo’s, die een remmende werking zouden hebben op de ontwikkeling van value based healthcare in Nederland. Volgens Eddes voeg je met uitkomst-gebaseerde zorg waarde toe aan de zorgketen. Tevens noemde Eddes de Codman Dashboards, iets wat DICA op dit moment aan het ontwikkelen is. Deze dashboards moeten artsen en patiënten helpen om samen te beslissen over de beste behandeling.

Het artikel is hier te lezen.