Skip to main content

Nieuw onderzoek toont de waarde van landelijke diabetesregistraties aan

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een chronische ziekte met ernstige complicaties, zoals een hartinfarct, blindheid of nierziekte, en heeft een grote impact op de zorgkosten wereldwijd. Het aantal mensen met diabetes mellitus is flink toegenomen en verwacht wordt dat dit aantal zal blijven toenemen ten gevolge van overgewicht en van de vergrijzende samenleving. De nationale diabetesregistratie DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) is opgezet om beter inzicht te krijgen in de zorg voor mensen met diabetes mellitus die hiervoor worden gecontroleerd en behandeld in het ziekenhuis op de polikliniek. Deze landelijke registratie is een belangrijke stap richting kwaliteitsverbetering van diabeteszorg. 

In een nieuw wetenschappelijk artikel geschreven door arts-onderzoeker Jessica Bak et al, worden de verschillende actieve landelijke diabetesregistraties met elkaar vergeleken. Wereldwijd bestaan er twaalf landelijke diabetesregistraties, waarvan het grootste gedeelte heeft aangetoond de diabeteszorg goed in kaart te kunnen brengen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Er zijn echter grote verschillen tussen de registraties welke aspecten van diabeteszorg worden geregistreerd. Een standaard set met zorguitkomsten kan ervoor zorgen dat landelijke diabetesregistraties beter vergelijkbaar zijn. De uitkomsten van dit artikel ondersteunen het belang van DPARD. DPARD is onder beheer van DICA.

Lees het artikel hier.

Over DPARD
DPARD is opgezet om beter inzicht te krijgen in de zorg voor mensen met diabetes mellitus die hiervoor worden gecontroleerd en behandeld in het ziekenhuis (polikliniek). Hierbij wordt onder andere gekeken naar de grootte en kenmerken van deze groep patiënten, tegen welke gezondheidsproblemen zij aanlopen en hoe deze problemen het best behandeld kunnen worden. Het gaat hierbij om zowel kinderen als volwassenen. Door deze groep patiënten te volgen kan DICA de kwaliteit van diabeteszorg in Nederland inzichtelijk maken en waar nodig verbeteren.

De afgelopen 2,5 jaar is hard gewerkt aan de opbouw van de database; momenteel zijn ruim 20.000 patiënten opgenomen. Uiteindelijk wil de DPARD alle poliklinische behandelde patiënten met diabetes mellitus (geschat op 185.000 mensen) opnemen voor een zo goed mogelijke inzicht.