Skip to main content

Leeftijd maakt verschil bij vergevorderd melanoom

Vergevorderd melanoom in Nederland
De afgelopen jaren zijn er meerdere systemische behandeling op de markt gekomen voor patiënten met een vergevorderd melanoom. Omdat hun gemiddelde leeftijd boven de zestig ligt, zijn ook de karakteristieken van de tumor, de effectiviteit van de gekozen therapieën en hun bijwerkingen vastgesteld in studies met voornamelijk patiënten van rond de 60 jaar. 

Leeftijd en vergevorderd melanoom
Omdat adolescenten en jong volwassenen (AYA’s, 18-40 jaar) eveneens een vergevorderd melanoom kunnen ontwikkelen is het van belang om te weten welke systemische behandelingen deze patiënten krijgen en of die tot dezelfde bijwerkingen en kansen op overleving leiden als bij oudere patiënten. Arts-onderzoeker Monique K. van der Kooij onderzocht dat als eerste op landelijke schaal. In samenwerking met de Wetenschappelijke Commissie van de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) publiceerde ze er onlangs een artikel over in het internationale blad Cancers. Het artikel laat zien dat de karakteristieken van de tumor tussen AYA’s en oudere patiënten duidelijk verschillen. 

Resultaten
Hebben ouderen in de helft van de gevallen een BRAF-mutatie in de genen van de tumor, bij AYA’s komt dat vaker voor: ruim twee van de drie keer. Die verschillen leiden ertoe dat AYA’s vaker een doelgerichte therapie ondergaan, die specifiek op deze mutatie aangrijpt. Oudere patiënten ontvangen juist vaker immuuntherapie. Deze behandeling stimuleert de eigen immuuncellen van de patiënt met antilichamen (bijvoorbeeld anti-CTLA-4 en anti-PD-1). Wat opvalt bij de patiënten die met immuuntherapie worden behandeld, is dat AYA’s andere bijwerkingen ervaren dan oudere patiënten. Ongeacht dit verschil in type bijwerkingen werd er geen verschil gevonden in melanoom-specifieke overleving. 

Verder onderzoek is nodig om de reden voor het verschil in type bijwerkingen te vinden. Daarnaast is het interessant om te kijken of er nog andere leeftijdsafhankelijke verschillen zijn in tumormutaties die kunnen verklaren waarom AYA’s al op jonge leeftijd een vergevorderd melanoom ontwikkelen.

Leest het artikel hier. 

Over de DMTR
De DMTR registreert alle patiënten in Nederland die naar een melanoomcentrum zijn doorverwezen. In deze registratie worden de resultaten van de behandelingen vastgelegd. Aan de hand van deze data kunnen conclusies worden getrokken over de veiligheid en effectiviteit van (nieuwe) behandelingen, ook voor kleinere of ondervertegenwoordigde patiëntengroepen. Hiermee wordt verbetering in de behandeling van deze patiëntengroepen gestimuleerd. Bovendien dient deze registratie als platform voor het verrichten van doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling van uitgezaaid en vergevorderd melanoom.