Skip to main content

Variatie tussen ziekenhuizen in verblijfsduur na een slokdarmkankeroperatie

Tussen ziekenhuizen in Nederland bestaat aanzienlijke variatie in het aantal dagen ziekenhuisverblijf na een ongecompliceerde slokdarmresectie (operatieve verwijdering van de slokdarm). Dat blijkt uit een nieuwe studie van Arts-Onderzoek Daan Voeten en collega’s, namens de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA). Vermindering in ziekenhuisvariatie kan de zorgkwaliteit verbeteren. Het vergelijken van de verblijfsduur tussen Nederlandse ziekenhuizen geeft inzicht in de efficiëntie van de verschillende postoperatieve zorgpaden en klinische praktijken in Nederland. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in Surgical Endoscopy.

Voor het onderzoek is gekeken naar landelijke data uit de DUCA. Daaruit blijkt dat het mediane ziekenhuisverblijf, na een operatie zonder complicaties, varieert van 6,5 tot 12,5 dagen. Het onderzoek heeft ook gekeken naar hoe verblijfsduur zich verhoudt tot (30-dagen)heropname. Er is geen verband gevonden tussen verblijfsduur en heropnames. Heropnames na een kort ziekenhuisverblijf en na een lang ziekenhuisverblijf zijn vergelijkbaar. Door vermindering van de ziekenhuisvariatie in opnameduur kan de landelijke maag- en slokdarmkankerzorg mogelijk een belangrijke efficiëntieslag maken.

Alleen patiënten zonder complicaties zijn in het onderzoek meegenomen. Onderzoekers denken daarom dat het verschil tussen ziekenhuizen waarschijnlijk wordt veroorzaakt door verschillen in klinische zorgpaden of ontslagprocedures. Ook kan het verschil wijzen op beperkte thuiszorgmogelijkheden in de regio of te weinig beschikbare verpleeghuisbedden. Vervolgonderzoek van de DUCA zal uit moeten wijzen waar de verschillen vandaan komen. Vervolgens kunnen gerichte verbetertrajecten geïnitieerd worden.

Het gehele onderzoek leest u hier.