Skip to main content

Nieuwe kwaliteitsregistratie van start: DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit)

Nieuwe kwaliteitsregistratie van start: DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit)

 

Mooie ontwikkelingen voor de DICA kwaliteitsregistraties! We hebben onlangs een nieuwe kwaliteitsregistratie aan ons portfolio mogen toevoegen, namelijk DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit).

Met deze registratie geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom galsteenlijden. Daarnaast is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat we transparant worden over 50 ziektebeelden, waaronder galsteenlijden.

De inhoud van de registratie is vastgesteld met dr. Djamila Boerma, dr. Peter van Duijvendijk, drs. Martijn Möllers en dr. Philip de Reuver.Zij zijn vanuit de NVvH gemandateerd voor de Clinical Audit Board. Voor de realisatie van deze registratie is MRDM betrokken als dataverwerker en LOGEX als subverwerker.

Een galsteenverwijdering is met 27.000 keer per jaar de meest voorkomende operatie in Nederland. Door de huidige klinische praktijk qua behandelkeuzes en patiëntkarakteristieken via het Codman dashboard voor u als arts en ziekenhuis inzichtelijk te maken, kan de kwaliteit van zorg geëvalueerd en zo mogelijk verbeterd worden. Kleine verbeteringen kunnen, door de grote aantallen, al een grote impact hebben. Om de registratielast te beperken, wordt voor deze registratie in deze eerste fase gebruik gemaakt van financieel administratieve data, ook wel bekend als DBC-data.

Er zijn al een aantal mooie stappen gezet om de inhoud van de registratie vorm te geven. Het is nu mogelijk om zorginstellingen aan te melden voor deelname aan de registratie. Deelname aan deze registratie is gratis. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op de supportwebsite in te vullen. Bij uw aanmelding kunt u aangeven wie de contactpersoon is vanuit uw instelling voor deze registratie en wie de juridische documentatie mag ontvangen. Na uw aanmelding, krijgen de door u aangewezen personen automatisch de juiste documenten toegestuurd ter ondertekening.

Hoe groter de deelname van medisch specialisten en ziekenhuizen aan deze registratie is, des te sneller u als professional kunt profiteren van inzichten op ziekenhuis en landelijk niveau (benchmark).

U kunt zich hier aanmelden voor de DICA galsteenlijden (DGDA)

Voor meer informatie of overige vragen kunt u terecht bij dica-servicedesk@mrdm.nl