Skip to main content

Jaarrapport NBCA 2017

Inzicht in vergelijkende data op ziekenhuisniveau laat ons zien dat de borstkankerzorg in Nederland van hoog niveau is. Indicatoren verbeteren en variatie tussen de ziekenhuizen wordt kleiner op indicatoren, zoals het percentage patiënten met een irradicale operatie na borstsparende operatie en patiënten die worden besproken in een multidisciplinair overleg. Desalniettemin bestaat er nog ruimte voor verdere verbetering. De NBCA faciliteert in dit proces van verbetering door continue op zoek te gaan naar nieuwe indicatoren. 


In het rapport leest u over het ontstaan van de NBCA, ziet u de data van de afgelopen jaren en leest u welk wetenschappelijk onderzoek er vanuit de NBCA is geïnitieerd. Het rapport is in digitale versie te verkrijgen via: http://www.dica.nl/nbca/documenten.