Skip to main content

Naamswijziging CVAB: Dutch Acute Stroke Audit (DASA)

Per direct gaat de Cerebrovasculair Accident Benchmark (CVAB) verder onder een nieuwe naam: Dutch Acute Stroke Audit - DASA

Achtergrond en strekking van de naamswijziging naar DASA

In 2016 heeft de Nederlands Vereniging voor Neurologie (NVN) de verantwoordelijkheid voor de CVAB-registratie overgenomen van Kennisnetwerk CVA NL. Daarbij is gekozen om de CVAB meer te richten op de acute beroertezorg gezien de recente ontwikkelingen in dit veld. Vanwege deze verschuiving van focus, en vanwege bredere herkenbaarheid van de internationale term “stroke”, is er daarom besloten dat per 1 januari 2018 de CVA Benchmark van naam zal veranderen naar Dutch Acute Stroke Audit (DASA).

Uitsluitend een naamswijziging
De wijziging betreft dus uitsluitend een naamswijziging. Alle andere facetten van de registratie (clinical audit board, datasets, indicatoren, juridische entiteit, eigendom, contracten, etc.) blijven ongewijzigd. We dragen ervoor zorg dat de naamswijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt in de registratie, organisatie, documenten en bij onze partners.

De gevolgen voor u als belanghebbende
De belangrijkste gevolgen van de naamswijziging voor u zijn:
- Informatie over de acute beroerteregistratie vindt u vanaf heden onder de naam DASA. Dit geldt voor de website en documentatie. In Survey en rapportages op MijnDICA (MijnDASA) treft u per 1 januari 2018 de nieuwe naam aan.
- We verzoeken u vanaf heden de nieuwe naam (DASA) te gebruiken in uw communicatie over de acute beroerteregistratie.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de DICA-servicedesk:
E: dica-servicedesk@mrdm.nl
T: 088 – 57 000 10 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur